Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty języka ogólnego IIIz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-PNJF-JO04 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka ogólnego IIIz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program nauczania: na podstawie artykułów prasowych i prozy eseistycznej, analiza wypowiedzi argumentacyjnych : kryteria spójności tekstu i spojnosci argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program nauczania: a) analiza wypowiedzi argumentacyjnych: kryteria spójności tekstu (podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spójności argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

Pełny opis:

Program nauczania: a) na podstawie artykułów prasowych i prozy eseistycznej, analiza wypowiedzi argumentacyjnych: kryteria spójności tekstu (podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spójności argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

- początkowo w oparciu o dokumentację źródłową zaproponowaną przez wykładowcę (wspólna analiza źródeł, zawartej w nich problematyki i użytej argumentacji);

- następnie w oparciu o dokumentację źródłową (co najmniej 5 źródeł) sporządzoną indywidualnie przez każdego studenta; dokumentacja ta ma być pomocna do przedstawienia problematyki i dokonania wyboru odpowiednich informacji i argumentów.

Literatura:

Amossy Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Paris 2000;

Bralczyk Jerzy, O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice 1978;

Declercq Gilles, L'art d'argumenter, Paris 1992;

Duszak Anna, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998;

Maingueneau Dominique, Initiation aux méthodes de l'analyse du discours,Paris 1976;

Maingueneau Dominique, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris 1987;

Maingueneau Dominique, L'analyse du discours, introduction aux lectures de l'archive, Paris 1991;

Puzynina Jadwiga, Język wartości, Warszawa 1992;

Reichler-Béguelin Marie-José et al., Écrire en français, Neuchâtel-Paris 1988.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: po ukończeniu zajęć, student powinien

a) umieć sporządzić dokumentację źródłową i, na jej podstawie, zredagować spójny tekst o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekst argumentacyjny typu rozprawka, tj.

- umieć postawić tezę oraz znależć argumenty na jej poparcie;

- umieć posługiwać się źródłami (powoływanie się na źródła, ich cytowanie; redagowanie przypisów i bibliografii);

b) znać i rozumieć zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

c) potrafić dokonać oceny elementów pracy pisemnej innych członków grupy z poszanowaniem ich uczuć.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie oddawanych prac. Uszczegółowienie wymagań w zalezności od prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastien Ducourtioux, Michał Obszyński
Prowadzący grup: Sebastien Ducourtioux, Michał Obszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Program nauczania: a) analiza wypowiedzi argumentacyjnych: kryteria spójności tekstu (podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spójności argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

Pełny opis:

Program nauczania: a) na podstawie artykułów prasowych i prozy eseistycznej, analiza wypowiedzi argumentacyjnych: kryteria spójności tekstu (podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spójności argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

- początkowo w oparciu o dokumentację źródłową zaproponowaną przez wykładowcę (wspólna analiza źródeł, zawartej w nich problematyki i użytej argumentacji);

- następnie w oparciu o dokumentację źródłową (co najmniej 5 źródeł) sporządzoną indywidualnie przez każdego studenta; dokumentacja ta ma być pomocna do przedstawienia problematyki i dokonania wyboru odpowiednich informacji i argumentów.

Literatura:

Amossy Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Paris 2000;

Bralczyk Jerzy, O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice 1978;

Declercq Gilles, L'art d'argumenter, Paris 1992;

Duszak Anna, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998;

Maingueneau Dominique, Initiation aux méthodes de l'analyse du discours,Paris 1976;

Maingueneau Dominique, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris 1987;

Maingueneau Dominique, L'analyse du discours, introduction aux lectures de l'archive, Paris 1991;

Puzynina Jadwiga, Język wartości, Warszawa 1992;

Reichler-Béguelin Marie-José et al., Écrire en français, Neuchâtel-Paris 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastien Ducourtioux, Michał Obszyński
Prowadzący grup: Sebastien Ducourtioux, Michał Obszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Program nauczania: a) analiza wypowiedzi argumentacyjnych: kryteria spójności tekstu (podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spójności argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

Pełny opis:

Program nauczania: a) na podstawie artykułów prasowych i prozy eseistycznej, analiza wypowiedzi argumentacyjnych: kryteria spójności tekstu (podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spójności argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

- początkowo w oparciu o dokumentację źródłową zaproponowaną przez wykładowcę (wspólna analiza źródeł, zawartej w nich problematyki i użytej argumentacji);

- następnie w oparciu o dokumentację źródłową (co najmniej 5 źródeł) sporządzoną indywidualnie przez każdego studenta; dokumentacja ta ma być pomocna do przedstawienia problematyki i dokonania wyboru odpowiednich informacji i argumentów.

Literatura:

Amossy Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Paris 2000;

Bralczyk Jerzy, O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice 1978;

Declercq Gilles, L'art d'argumenter, Paris 1992;

Duszak Anna, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998;

Maingueneau Dominique, Initiation aux méthodes de l'analyse du discours,Paris 1976;

Maingueneau Dominique, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris 1987;

Maingueneau Dominique, L'analyse du discours, introduction aux lectures de l'archive, Paris 1991;

Puzynina Jadwiga, Język wartości, Warszawa 1992;

Reichler-Béguelin Marie-José et al., Écrire en français, Neuchâtel-Paris 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.