Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNWP-048 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź pisemna
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Celem tego kursu jest wzmocnienie umiejętności pisania akademickich studentów magisterskich. Analiza piśmiennictwa akademickiego, sposobów cytowania i struktur. Sporządzono streszczenia naukowe.

Literatura:

Amossy Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Nathan, Paris, 2000 Raîche Gilles, Monique Noël-Gaudreault, Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités, Revue des sciences de l'éducation, vol. XXXIV, no 2, 2008, pp. 485–490, http://id.erudit.org/iderudit/019691ar; Zahnd Gabriella, L'exposé oral, un outil pour transmettre des savoirs. In: Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n°17, 1998. L'oral pour apprendre. pp. 41-54; https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1998_num_17_1_2247

Zbiory ćwiczeń :

Caquineau-Gunduz et al, Les 500 exercices de grammaire, Hachette, 2007; Descotes-Genon Christiane, L'exercisier - Manuel d'expression francaise : CECR B1-B2, PUG, Grenoble, 2010 Grégoire Maïa , Grammaire Progressive du Français, Clé International, 2012.

dodatkowo :

1. Garnier S., Savage A.D (2011), Rédiger un texte académique en français, Paris: Ophrys

2.Payen Philippe (2015), Savoir bien rédiger, StudyramaPro

3. Spicher A. (2014), Savoir rédiger, Paris: Ellipses

4. Demont D, Guédon J-F, (2007), Bien utiliser les citations dans les examens et concours, Paris : Eyrolle

5. Fayet M. (2014), Rédiger sans complexes, Paris : Eyrolles

6. Dubost M. (2018), Améliorer son expression orale et écrite,

gramatyka :

Zbiory ćwiczeń z kluczem

J. Cadio-Cueilleron et al., Grammaire – 350 exercices (niveau supérieur I et II), Hachette (dowolne wydanie)

M.-P. Caquineau-Gündüz et al., Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette, Paris 2007

I. Chollet, J.-M. Robert, Exercices de grammaire française, Cahier avancé, Didier, Paris 2000

Ch. Descotes-Genon, M.-H. Morsel, C. Richou, L'Exercisier, Grenoble 1993

M. Grégoire, Grammaire progressive du français, Perfectionnement, Clé International, Paris 2012

M. Ruquet, J.-L. Auoy-Bodin, Comment dire ? Raisonner à la française, Paris 1988

E. Siréjols, P. Claude, Grammaire 450 nouveaux exercices (niveau avancé), Clé International, Paris 2002

Materiały własne

Efekty uczenia się:

Student powinien K_W02 effet H2A_W02 - znać terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym K_W11 effets H2A_W02, H2A_W04, H2A_W09 - mieć pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego; K_U02 effet H2A_U02 - posiadać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych; K_K03 effet H2A_K02, H2A_K03 - potrafić dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy; K_W14 effet H2A_W07 - znać szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów języka francuskiego ; K_U09 effet H2A_U09 - posiąść umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, a zwłaszcza pracy magisterskiej w języku francuskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. W szczególności powinien umieć stosować w praktyce zasady rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Molska, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Małgorzata Molska, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.