Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - III - Wstęp do języka handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-3FLP-3C Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - III - Wstęp do języka handlowego
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas kursu student zapozna się z podstawowym słownictwem i strukturami leksykalnymi używanymi podczas komunikacji w życiu zawodowym, zwłaszcza w dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do efektywnej komunikacji w życiu zawodowym (poziom B2), a zwłaszcza:

• rozumienia i wykorzystywania specjalistycznej terminologii wprowadzonej podczas zajęć,

• ogólnego rozumienia specjalistycznych tekstów ustnych i pisanych, a także szczegółowego rozumienia ich wybranych wątków,

• specjalistycznej wypowiedzi ustnej i pisemnej (e-mail, podanie, list oficjalny),

• tłumaczenia fragmentów tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język francuski,

• tłumaczenia fragmentów tekstów specjalistycznych z języka francuskiego na język polski,

• relacjonowania wydarzeń związanych z życiem przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: wiza po II roku.

Program nauczania: Ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych z życiem przedsiębiorstwa, gospodarką, finansami, bankowością, biznesem, giełdą, sądownictwem, Unią Europejską, itp. Dobór tekstów i dokumentów do tłumaczenia stale się zmienia. Wykorzystywane są aktualne artykuły prasowe oraz dokumenty autentyczne.

Kryteria zaliczenia: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, jednej pracy kontrolnej, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Efekty kształcenia : umiejętność szukania słownictwa do tłumaczeń, umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem, umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów ekonomicznych z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji, umiejętność przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski, praktyczne stosowanie reguł gramatyki języka francuskiego w tłumaczeniu.

Literatura:

Bernard Gillmann, Martin Verrel, Francusko-polski słownik tematyczny. Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 1998;

Jerzy Pieńkos, Francusko-polski słownik terminologiczny. Prawo, ekonomia, handel, stosunki międzynarodowe, Zakamycze, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student posiada następującą wiedzę oraz umiejętności praktyczne i społeczne:

• znajomość podstawowego słownictwa i struktur, które są używane podczas komunikacji w życiu zawodowym, zwłaszcza w dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstwa,

• umiejętność adekwatnego posługiwania się nim z punktu widzenia językowego, socjolingwistycznego i socjokulturowego,

• umiejętność ogólnego rozumienia specjalistycznych tekstów ustnych i pisanych, a także szczegółowego rozumienia ich wybranych wątków,

• umiejętność wypowiedzi ustnej i pisemnej na tematy specjalistyczne (redagowanie e-maila, podania, listu oficjalnego),

• umiejętność przetłumaczenia tekstu/fragmentu tekstu o tematyce branżowej z języka polskiego na język francuski i odwrotnie (w zakresie leksyki wprowadzonej podczas zajęć),

• ogólną wiedzę na temat specyfiki pracy przedsiębiorstwa (struktura, funkcje),

• wrażliwość interkulturową związaną z innym kontekstem funkcjonowania przedsiębiorstw

K_W10 , K_W17, K_U11

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: czynny udział w zajęciach, pozytywne wyniki testów kontrolnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.