Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie i wzbogacanie zasobu słownictwa tematycznie specjalistycznego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-4DWSS-2C2 Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie i wzbogacanie zasobu słownictwa tematycznie specjalistycznego II
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć z praktycznej znajomości języka francuskiego, prowadzonych na II roku, jest dalsze pogłębianie wiedzy o Francji współczesnej i jej współczesnym języku, wzbogacenie zasobów słownictwa w świetle realiów dnia dzisiejszego. Na zajęciach podstawą pracy są teksty dobrej publicystyki współczesnej oraz teksty literackie współczesnych pisarzy francuskiego obszaru językowego poruszających problematykę zawsze aktualną.

Forma i wymogi zaliczenia:

Zajęcia są zaliczane na stopień na podstawie uczestnictwa, prac pisemnych redagowanych w domu oraz sprawdzianów ze słownictwa.

Pełny opis:

przedmiot obowiązkowy

język przedmiotu : francuski

forma zajęć : ćwiczenia

Program i cel zajęć:

Celem zajęć z praktycznej znajomości języka francuskiego, prowadzonych na II roku, jest dalsze pogłębianie wiedzy o Francji współczesnej i jej współczesnym języku, wzbogacenie zasobów słownictwa w świetle realiów dnia dzisiejszego. Na zajęciach podstawą pracy są teksty dobrej publicystyki współczesnej oraz teksty literackie współczesnych pisarzy francuskiego obszaru językowego poruszających problematykę zawsze aktualną.

Program zajęć obejmuje ćwiczenia leksykalne (sporadycznie, zależnie od potrzeb, ćwiczenia gramatyczne) oraz wypowiedzi pisemne na podstawie opracowywanej tematyki ( np. finanse, ekonomia, prawo, ochrona zdrowia, tematyka społeczna, technika i architektura, sztuka, itp.)

Ponadto w ramach zajęć typu "étude du vocabulaire thématique", prowadzone są zajęcia poświęcone pojęciom abstrakcyjnym jak np. wszelkiego typu uczucia, zajęcia poświęcone utartym zwrotom frazeologicznym, zwrotom typu " expressions imagées ", argot, język i słownictwo charakterystyczne dla przedmieść, itd. oraz temu jak one funkcjonują w dzisiejszym francuskim.

Forma i wymogi zaliczenia:

Zajęcia są zaliczane na stopień na podstawie uczestnictwa, prac pisemnych redagowanych w domu oraz sprawdzianów ze słownictwa.

Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu:

1/ odpowiednio dobrane, aktualne artykuły prasowe oraz teksty literackie

2/ B. Chovelon " Expression et style " Français de perfectionnement/ PUG 2002

3/ C. Abbadie "Expression écrite et orale " / PUG 2003

4/ M. Obadia " Les chemins de l'expression. Grammaire 3e "/Hachette 1976

5/ N. Larger " Vocabulaire expliqué du français.... "/ CLE 2005

6/ D. Dumarets " Le chemin des mots " / PUG 2004

7/ inne ciekawe publikacje z szeroko dostępnych źródeł

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

- pogłębianie wiedzy o Francji współczesnej i jej współczesnym języku

- poszerzenie znajomości słownictwa tematycznego charakterystycznego dla poszczególnych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Zajęcia są zaliczane na stopień na podstawie uczestnictwa, prac pisemnych redagowanych w domu oraz sprawdzianów ze słownictwa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.