Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Francja współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-4FW-1C Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Francja współczesna
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są aktualnym problemom społecznym i kulturowym współczesnej Francji. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: wartości republikańskie, Francja jako kraj wielokulturowy, nowe grupy społeczne, nowe modele rodziny, współczesne kobiece i męskie role społeczne. Program zajęć obejmuje także doskonalenie wypowiedzi pisemnej, zwłaszcza form przydatnych przy redagowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat kultury oraz problemów społeczno-politycznych współczesnej Francji. Zajęcia służą jednocześnie poszerzeniu znajomości słownictwa tematycznego charakterystycznego dla poszczególnych zagadnień. Na podstawie artykułów prasowych, audycji radiowych oraz reportaży telewizyjnych poruszane są takie tematy jak:

• Francuska tożsamość:

- reprezentacje społeczne „prawdziwego” Francuza,

- wartości republikańskie,

- Francja – kraj laicki.

• Francja wielokulturowa:

- model integracji imigrantów – uniwersalizm republikański a komunitaryzm,

- regularyzacja nielegalnych imigrantów,

- przeszłość kolonialna Francji i jej współczesne konsekwencje,

- sytuacja kobiet muzułmańskich we Francji (spór o chusty, przemoc wobec kobiet).

• Francuska scena polityczna.

• Niepewność zatrudnienia i jego konsekwencje społeczne:

- 35-godzinny tydzień pracy,

- bezrobocie i osłona społeczna,

- ewolucja stosunku Francuzów do pracy.

• Społeczeństwo konsumpcji i czasu wolnego.

• Aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne we Francji.

Program zajęć obejmuje także doskonalenie wypowiedzi pisemnej – redagowanie tekstów argumentacyjnych oraz streszczeń, w tym streszczenia artykułu naukowego. Praca nad wypowiedzią pisemną skoncentrowana jest wokół następujących zagadnień: budowa tekstu argumentacyjnego oraz akapitu, spójność tekstu, rodzaje argumentów, wprowadzanie przykładu, subiektywność w dyskursie, sposoby referowania cudzych poglądów, słownictwo charakterystyczne dla dyskursu akademickiego.

Literatura:

Amossy, R., L’argumentation dans le discours, Paris, Nathan, 2000.

Boissinot, A. et Lasserre, M.-M., Techniques du français, Paris, Bertrand-Lacoste, 1989.

Cadiot-Cueilleron, J., Grammaire : 350 exercices niveau supérieur I et II, Paris, Hachette.

Cazanove (de), C. et alii, Français 3e. Grammaire et expression, Paris, Nathan, 1999.

Crépin, F. et alii, Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan, 1992.

Dufief, A.-S., S'exprimer avec logique, Paris, Hatier, 1995.

Labouret, D., Mennier, A., Les méthodes du français au lycée, Paris, Bordas, 1996.

Lebrun, Cl. et Poumarède, G., Français 4e-3e. 800 mots pour réussir, Paris, Belin, 1994.

Le français dans le monde, roczniki 2003-2007.

Maingueneau, D., Analyser les textes de communication, Paris, Armand Colin, 2005.

Morel, M.-A., La concession en français, Paris, Ophrys, 1996.

Niquet, G., Du paragraphe à l'essai, Paris, Hatier, 1989.

Vigner, G., Ecrire et convaincre, Paris, Hachette, 1995.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

- pogłębienie wiedzy studentów na temat kultury oraz problemów społeczno-politycznych współczesnej Francji.

- poszerzenie znajomości słownictwa tematycznego charakterystycznego dla poszczególnych zagadnień

- zdobycie umiejętności redagowania tekstów argumentacyjnych oraz streszczeń różnego typu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na stopień. Odbywa się na podstawie dwóch ocenianych na stopień prac pisemnych redagowanych w domu oraz sprawdzianu ze słownictwa na stopień, a także aktywnego udziału w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.