Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka języka portugalskiego w wariancie europejskim II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-FPE-21
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka portugalskiego w wariancie europejskim II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opis fonetyki i fonologii języka portugalskiego w wariancie europejskim

Pełny opis:

samogłoski (samogłoski zamknięte i otwarte nad którymi nie ma akcentu graficznego). Warianty Podział fonetyki na artykulacyjną, akustyczną i audytywną. Zasady klasyfikacji artykulacyjnej głosek; podział na spółgłoski, samogłoski, półsamogłoski. Międzynarodowy alfabet fonetyczny, wzmianka o innych alfabetach. Inwentarz głosek występujących w portugalskim brazylijskim. Krótkie omówienie różnic między wariantem europejskim a brazylijskim. Akcentuacja, w tym podział na akcent główny i poboczny. Funkcje miejsca akcentu. Podział teksu na sylaby ze wskazaniem różnic między portugalskim a polskim. Problemy wymowy wyrazów, w których ortografia nie wskazuje jednoznacznie na barwę regionalne europejskiej odmiany języka portugalskiego. Podstawowe informacje nt. fonologii. Opozycje fonologiczne: prywatywne, gradualne, ekwipolentne. Zagadnienia neutralizacji fonemów.

Literatura:

Mira Mateus, M. H., Aspectos da Fonologia Portuguesa, Lisboa, 1975

Efekty uczenia się:

Absolwent ma podstawową wiedzę na temat fonetyki i fonologii europejskiej odmiany języka portugalskiego.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Baseado nas normativas admitidas em instituições científicas y didáticas.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)