Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr portugalski II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-GTP2-U Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr portugalski II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nauka języka portugalskiego przez udział w pracy grupy teatralnej: przygotowanie inscenizacji sztuki w języku portugalskim, którą pod koniec semestru studenci wystawią na scenie jednego z warszawskich teatrów.

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest nauka języka portugalskiego w nieformalnej sytuacji i atmosferze, która sprzyja przezwyciężaniu barier, jakie napotyka osoba ucząca się nowego języka. Studenci uczą się tekstu sztuki po portugalsku i pracują w tym języku na próbach.

Student może wybrać pełnioną w grupie teatralnej funkcję: gra aktorska, tworzenie scenografii, technika światła i dźwięku, itd.

Celem zajęć jest również rozwój wrażliwości estetycznej i wiedzy o teatrze tworzonym w języku portugalskim.

Sztuka, którą grupa wystawi pod konie semestru, zostanie wybrana przez studentów na początkowych zajęciach.

Przedmiot nie ma stałego dnia i godziny zajęć. Terminy prób zostaną ustalone na początkowych zajęciach. Zwykle odbywają się późnym popołudniem i w weekendy. Próby trwają około 2 godzin zegarowych i mogą odbywać się częściej niż raz w tygodniu.

Próby odbywają się poza terenem Uniwersytetu, w sali teatralnej, w której zostanie wystawiona sztuka.

Pełny opis:

Celem kursu jest nauka języka portugalskiego w nieformalnej sytuacji oraz luźnej atmosferze, która pomaga przezwyciężyć bariery związane z mówieniem w nowym języku. Studenci uczą się tekstu sztuki po portugalsku i pracują w tym języku na próbach. Student może wybrać funkcję w grupie teatralnej: gra aktorska, tworzenie scenografii, technika światła i dźwięku, itd.

Oprócz nauki języka, kurs ma na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej i pogłębianie znajomości teatru tworzonego w języku portugalskim.

Sztuka jest wybierana przez grupę na początkowych zajęciach.

Zajęcia nie mają ustalonej z gówy godziny. Daty i godziny prób zostaną ustalone na początkowych zajęciach. Próby odbywają się zwykle późnym popołudniem oraz w weekendy. Trwają około 2 godzin zegarowych i mogą odbywać się częściej niż raz w tygodniu.

Próby odbywają się poza terenem Uniwersytetu, w sali teatralnej, w której zostanie wystawiona sztuka.

Literatura:

Literatura zostanie wybrana na początkowych zajęciach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student ma:

- pogłębioną i podpartą praktyką wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka portugalskiego

- pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów dramatycznych z obszaru języka portugalskiego

- pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego

- świadomość stylistycznej specyfiki dramatu oraz szczególnych cech języka tekstu pisanego na scenę

- wiedzę na temat funkcjonowania teatru oraz różnych funkcji w nim pełnionych

- ma umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku portugalskim

- ma wysoko rozwinięte umiejętności związane z publicznymi wystąpieniami, opanowaniem tremy i nawiązaniem kontaktu z publicznością

- ma kompetencję językową w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym, umożliwiającą zrozumienie, analizę i interpretację tekstu dramatycznego

- posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, który umożliwia precyzyjne wyrażanie emocji oraz formułowanie myśli i opinii

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi ustnych

- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego

- rozumie potrzebę nieustannego rozwoju poprzez uczestnictwo w kulturze

- potrafi wykorzystać kompetencje językowe w pracy w grupie w społeczności portugalskojęzycznej

- pracując w grupie, potrafi określać priorytety służące realizacji wspólnego celu, a także akceptuje różnorodność postaw oraz upodobań, i rozumie potrzebę dyskusji dla osiągnięcia wspólnego celu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i praca na próbach.

Odpowiedzialność w realizacji swojego zadania.

Jakość wykonanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.