Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poprawność językowa i zagadnienia normatywne w tłumaczeniach hiszpańsko-polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PJZN-U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa i zagadnienia normatywne w tłumaczeniach hiszpańsko-polskich
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego i polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do tworzenia tekstów w języku polskim jako języku docelowym przekładu z języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak poprawność językowa, style funkcjonalne języka polskiego, typy stylizacji itp. Szczególny nacisk położony zostanie na nabycie umiejętności praktycznych: rozpoznawanie i unikanie form niepoprawnych gramatycznie i stylistycznie oraz „fałszywych przyjaciół” tłumacza, tworzenie jasnego, spójnego i pozbawionego błędów przekładu tekstów zróżnicowanych gatunkowo stylistycznie, korzystanie ze słowników, wydawnictw poprawnościowych itp. Istotne będzie także usuwanie z tekstów docelowych sformułowań nieudolnych stylistycznie, nadużywanych oraz utrudniających zrozumienie tekstu. Studenci będą trakcie zajęć przygotowywać własne przekłady. Dzięki temu będą mogli wyrobić w sobie lub pogłębić swoją wrażliwość językową i wiedzę na temat języka polskiego, a w rezultacie przygotowywać wartościowe tłumaczenia. Podane problemy omawiane będą przede wszystkim w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski.

Literatura:

Bańko M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.

Grzenia J., Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1999.

Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001.

Podracki Jerzy, Gałązka Alina, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2003.

Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2008.

Tabakowska E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01),

- zna podstawowe zagadnienia opisu języka i szeroki zakres terminów związanych z gramatyką oraz stylistyką języka hiszpańskiego i polskiego, niezbędnych w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów (K_W03, K_W08),

- ma szczegółową wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki translatologii, umożliwiającą tłumaczenie tekstów literackich, urzędowych, prawniczych, biznesowych, etc. (K_W03),

- prawidłowo rozpoznaje różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego i polskiego (K_U01, K_U03),

- potrafi określić podstawowe funkcje językoznawcze w procesie tłumaczenia (K_U03),

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04),

- potrafi zastosować w praktyce wiedzę z zakresu translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów literackich, urzędowych, prawniczych i biznesowych (K_U05, K_U07),

- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju oraz śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku (K_K01, K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona zostanie na podstawie następujących elementów:

- obecność (limit 2 nieobecności),

- bieżące przygotowanie do zajęć (tłumaczenie zadanych tekstów),

- przygotowanie pracy semestralnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kacprzak
Prowadzący grup: Marta Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do tworzenia tekstów w języku polskim jako języku docelowym przekładu z języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak poprawność językowa, style funkcjonalne języka polskiego, typy stylizacji itp. Szczególny nacisk położony zostanie na nabycie umiejętności praktycznych: rozpoznawanie i unikanie form niepoprawnych gramatycznie i stylistycznie oraz „fałszywych przyjaciół” tłumacza, tworzenie jasnego, spójnego i pozbawionego błędów przekładu tekstów zróżnicowanych gatunkowo stylistycznie, korzystanie ze słowników, wydawnictw poprawnościowych itp. Istotne będzie także usuwanie z tekstów docelowych sformułowań nieudolnych stylistycznie, nadużywanych oraz utrudniających zrozumienie tekstu. Studenci będą trakcie zajęć przygotowywać własne przekłady. Dzięki temu będą mogli wyrobić w sobie lub pogłębić swoją wrażliwość językową i wiedzę na temat języka polskiego, a w rezultacie przygotowywać wartościowe tłumaczenia. Podane problemy omawiane będą przede wszystkim w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski.

Literatura:

Bańko M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.

Grzenia J., Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1999.

Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001.

Podracki Jerzy, Gałązka Alina, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2003.

Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2008.

Tabakowska E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego i polskiego.

Zajęcia prowadzone będą na platformie Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kacprzak
Prowadzący grup: Marta Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do tworzenia tekstów w języku polskim jako języku docelowym przekładu z języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak poprawność językowa, style funkcjonalne języka polskiego, typy stylizacji itp. Szczególny nacisk położony zostanie na nabycie umiejętności praktycznych: rozpoznawanie i unikanie form niepoprawnych gramatycznie i stylistycznie oraz „fałszywych przyjaciół” tłumacza, tworzenie jasnego, spójnego i pozbawionego błędów przekładu tekstów zróżnicowanych gatunkowo stylistycznie, korzystanie ze słowników, wydawnictw poprawnościowych itp. Istotne będzie także usuwanie z tekstów docelowych sformułowań nieudolnych stylistycznie, nadużywanych oraz utrudniających zrozumienie tekstu. Studenci będą trakcie zajęć przygotowywać własne przekłady. Dzięki temu będą mogli wyrobić w sobie lub pogłębić swoją wrażliwość językową i wiedzę na temat języka polskiego, a w rezultacie przygotowywać wartościowe tłumaczenia. Podane problemy omawiane będą przede wszystkim w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski.

Literatura:

Bańko M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.

Grzenia J., Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1999.

Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001.

Podracki Jerzy, Gałązka Alina, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2003.

Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2008.

Tabakowska E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego i polskiego.

Zajęcia prowadzone będą na platformie Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.