Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisanie tekstów akademickich w języku hiszpańskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PTAH-31 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów akademickich w języku hiszpańskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praca na zajęciach oparta jest na efektach kształcenia osiągniętych podczas dotychczasowego toku studiów w efekcie uczęszczania przez Studenta na wszystkie zajęcia mające związek z redakcją pracy licencjackiej, a więc zarówno na ćwiczenia z praktycznej nauki języka, jak i na ćwiczenia, wykłady i konwersatoria obejmujące zagadnienia, jakie Student zamierza poruszyć w pracy. Dotychczasowe praktyki w zakresie rozumienia i redakcji tekstu, jak również rozumienia istoty badań naukowych, procesu twórczej ekspresji oraz dialogicznej natury znaczeń wykorzystane zostaną w procesie organizacji formy i treści przyszłych prac.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wsparcie Studentów w procesie redakcji prac licencjackich. Będą one zawierały elementy semiotyki logicznej, z podkreśleniem roli bogactwa wyrazu oraz koherencji tekstu jako czynników stanowiących o poprawności przekazu, oraz o ich wartości praktycznej. Studenci zdobywać będą umiejętności językowe umożliwiające podejmowanie prac wymagających najwyższego stopnia sztuki posługiwania się językiem obcym. Proponowane zajęcia mają również stanowić zachętę do dostrzeżenia wartości subiektywnej, jaką posiada redakcja efektów pracy badawczej. Jest nią możliwość dostrzeżenia bogactwa mechanizmów oraz intensywności dynamiki rozwoju własnej wiedzy i zainteresowań.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

1. Dyskursywny charakter wiedzy.

2. Krytyczne a dekonstrukcyjne podejście do tekstu źródłowego. Zasada życzliwej lektury.

3. Elementy analizy semiotycznej tekstu: pisanie z rozumieniem.

4. Tworzenie się sensów w dialogu. Zagadnienie racjonalności komunikacyjnej jako przeciwwaga dla jednoznaczności intencji sensotwórczej.

5. Sztuka definiowania pojęć w tekście naukowym.

6. Konsekwentne stosowanie narzędzi badawczych: strategie stylistyczne.

7. Pojęcie pragmatyzmu w odniesieniu do lektury i redakcji tekstu.

8. Zagadnienie rozumienia poprzez tekst. Redakcja prac a rozwój osobisty.

9. Etyka pisania: jak nie zmęczyć siebie i czytelnika.

10. Etyka czytania: zasada uważności.

11. Studium tekstów dotyczących zagadnień, jakie pojawią się w pracach uczestników zajęć.

Literatura:

Poniższa lista nie stanowi spisu lektur obowiązkowych. Zawarte w niej pozycje

będą pojawiały się podczas zajęć jako ważne punkty odniesienia.

Giddens Anthony, Socjologia, Warszawa, 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Godlewski Grzegorz (red.) Antropologia słowa, Warszawa, 2003, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Goffman Erwin, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, 2008, Wydawnictwo Aletheia.

Hołówka Teresa, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jay Martin, Pieśni doświadczenia: nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, Kraków, 2008, Universitas.

Laing Ronald David, Podzielone „ja”, Poznań, 2004, Rebis.

Lyotard Jean-François, Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985, Warszawa, 1998, Fundacja Aletheia.

Markowski Michał Paweł, Anatomia ciekawości, Kraków, 1999, Wydawnictwo Literackie.

Nycz Tadeusz, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków, 2001, Universitas.

Pinkola Estés Clarissa, Biegnąca w wilkami, Poznań, 2001, Zysk i S-ka.

Quine Willard Van Orman, Słowo i przedmiot, Warszawa, 1999, Wydawnictwo Aletheia.

Ricoeur Paul, O sobie samym jako o innym, Warszawa, 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Roberts Thomas, Mindfulness: o sztuce uważności, Sopot, 2015, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stanisław Barańczak, Tablica z Macondo: osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn, 1990, Aneks.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa, 2002, Wydawnictwo KR.

Wittgenstein Ludwig, Dociekania filozoficzne, Warszawa, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

K_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i hiszpańskim/portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i hiszpańskim/portugalskim, z zakresu problematyki iberystycznej i zagadnień z nią związanych

K_U10 posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej

K_K07 potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteriami pozwalającymi na ustalenie oceny z zajęć będą:

- obecność;

- aktywność (udział w dyskusji na temat rozwiązań, za których pomocą można poprawić czytelność omawianego fragmentu pracy licencjackiej);

- przedstawienie komunikatu o treści związanej z zagadnieniami objętymi bibliografią (lektura i redakcja tekstu w najszerszym ujęciu) lub fragmentu pracy licencjackiej;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Brykczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Brykczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.