Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Włoskiego IV rok sem. lato

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M-PNJW-4-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego IV rok sem. lato
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego przeznaczony dla osób na poziomie średniozaawansowanym B2, przewiduje poznawanie struktur języka włoskiego na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki na poziomie B2 oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, ich celem jest zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego na poziomie B2, a także rozwijanie sprawność swobodnego wypowiadania się na różne tematy oraz przedstawiania własnych poglądów, słuchania dłuższych wypowiedzi, audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów, rozumienia bardziej skomplikowanych tekstów pisanych, dotyczących różnych sfer życia oraz pisania rozbudowanych form (opis zdarzeń, relacja, recenzja, wypracowanie, itp.).

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowany jest następujący program gramatyczny. Przy każdym temacie wyjaśnione są dodatkowo szczegóły dotyczące poprawności wprowadzanych form w zależności od kontekstu kulturowo-społecznego:

Materiał gramatyczny:

- usystematyzowanie znanych już form gramatycznych

- tryb łączny (congiuntivo imperfetto i trapassato)

- tryb warunkowy (periodo ipotetico)

- strona bierna (forma passiva)

- równoważniki zdania (forma implicita)

- mowa zależna (discorso indiretto)

Materiał pragmatyczno-leksykalny:

- elementy kultury Włoch

- środowisko i ekologia

- nowe formy turystyki

- nauka i technologia

- sztuka i architektura

- wypadki, zagrożenia w życiu codziennym, katastrofy, itp.

- społeczeństwo i problemy współczesności

- czytelnictwo

Materiał z zajęć, zarówno gramatyczny, jak i pragmatyczno-leksykalny, utrwalany jest podczas zajęć w różnorodnych ćwiczeniach:

1) Ćwiczenia ze słuchu

2) Ćwiczenia z pisania (streszczenia, komentarz, opinia, recenzja)

3) Konwersacji (dyskusje i dialogi)

4) Testy, sprawdziany oraz dyktanda

Literatura:

Podręcznik wiodący:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 2, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana; Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Roma, Edilingua, 2008.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (A2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Jest przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej

Posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, testy, prace pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Agnieszka Rylukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.