Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka edukacyjna (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka edukacyjna (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zastosowań językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. W trakcie zajęć zostaną omówione kwestie tekstologii, analizy dyskursu, pragmatyki i komunikacji międzykulturowej w kontekście metodyki nauczania języka włoskiego jako obcego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje zastosowania językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. Zajęcia są podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy określenia zakresu badań i metodologii lingwistyki edukacyjnej. Drugi przedstawia koncepcje lingwistyczne (wywodzące się z lingwistyki tekstu i analizy dyskursu), użyteczne w nauczaniu obcokrajowców tworzenia różnych gatunków tekstów. Trzeci blok wprowadza zagadnienia pragmatyki w odniesieniu do nauczania włoskiego jako języka obcego. Czwarty blok dotyczy teorii komunikacji międzykulturowej i sposobów ich praktycznego wykorzystywania na zajęciach z języka włoskiego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Literatura:

Materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. następujące pozycje bibliograficzne:

1. PICHASSI, M. (1999): Fondamenti di glottodidattica. Temi e problemi della didattica linguistica. Perugia: Guerra Edizioni.

2. BALBONI, P.E. (1994): Didattica dell’italiano a stranieri. Roma: Bonacci Edizioni.

3. Balboni P.E. (2000): Dizionario di glottodidattica, Perugia: Guerra Edizioni.

4. De Marco A. (2007): Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera. Firenze: Carocci.

5. RICUCCI, M. (2014): Storia della glottodidattica. Roma: Armando Editore.

6. DIADORI, P. (ed.) (2001): Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier.

7. CILIBERTI A. (1997): Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico. Firenze: La Nuova Italia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), pozytywny wynik z końcowego kolokwium kontrolnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia są prowadzone zdalnie (komunikator Google Meet oraz przestrzeń dedykowana przedmiotowi na platformie e-learningowej UW kampus.come.uw.edu.pl). Pisemne kolokwium zaliczeniowe odbędzie się również zdalnie - w przestrzeni przedmiotu na platformie kampus.come.uw.edu.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.