Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie wiedzy z zakresu technik nauczania języka włoskiego jako obcego oraz nauka stosowania jej w praktyce, co niezbędne jest do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia i ich praktyczne wykorzystanie:

- podział technik nauczania języka obcego, w szczególności języka włoskiego i umiejętność ich rozpoznawania

- analiza aktywności pod kątem poziomów językowych, umiejętność ich rozpoznawania

- samodzielne tworzenie aktywności przystosowanych do profilu osoby uczącej się (m.in. w rozmaitych grupach wiekowych)

- kontrola wyników nauczania – tworzenie testów sprawdzających wiedzę ucznia

- planowanie zajęć, przygotowanie konspektu i jego realizacja

- analiza i ocena podręczników do języka włoskiego, kryteria doboru pomocy naukowych

- wykorzystanie w dydaktyce materiałów autentycznych

- zastosowanie nowych technologii w dydaktyce języka włoskiego

Literatura:

Balboni P. E., Didattica dell’italiano a stranieri, Bonacci, Roma 1994.

Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingua nelle società complesse, UTET, Torino, 2012.

Balboni P. E., Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue classiche, UTET, Torino 1998.

De Marco A., Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera, Carocci, Firenze, 2007.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015.

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Roma, Carocci, 2014.

Efekty kształcenia:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Orzeł
Prowadzący grup: Justyna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.