Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glottodydaktyka (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego, niezbędnych do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

- Podstawowa terminologia - wprowadzenie do glottodydaktyki;

- Charakterystyka studenta. Rola i zadania nauczyciela;

- Język włoski czy języki włoskie? Język włoski jako obcy we Włoszech i poza granicami Włoch;

- Kto uczy się włoskiego i kogo uczyć? Charakterystyka profili egzaminu DITALS 1;

- Podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne;

- Kompetencje uczących się, poziomy i wskaźniki biegłości, Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ);

- Rodzaje planowania dydaktycznego, typy programów, sylabusy;

- Organizacja zajęć, budowa jednostki lekcyjnej, fazy lekcji, interakcja;

- Certyfikaty językowe i certyfikaty glottodydaktyczne;

- Kryteria i sposoby ewaluacji. Ocena osiągnięć i analiza błędów.

Literatura:

Balboni P.E., Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 2000.

Balboni P.E., Le sfide di Babele, UTET, Torino 2012.

Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Manuale di didattica dell’italiano L2, Guerra Edizioni, Perugia 2009.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015.

Mehisto P., Marsh D., Frigols M.J., Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in bilingual and multilingual education, Macmillan, Oxford 2008.

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Carocci, Roma 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.