Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19F02-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XVIII do XX. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XVIII do XX. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Na kursie omówione zostaną najważniejsze elementy i aspekty włoskiej sztuki teatralnej (dramaturgia, technika gry aktorskiej, budynek teatralny, przestrzeń sceniczna, organizacja przedstawień) w wieku XVIII, XIX i XX. Wybrane lektury pozwolą zilustrować najistotniejsze zagadnienia.

Dokładną listę lektur oraz konkretne tematy poruszane w toku zajęć studenci otrzymają na początku semestru.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Bal E., Cielesność w dramacie: teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Gurgul M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 2. Od XIX do XXI wieku, Kraków 2008.

Gurgul M., Teatr Daria Fo w latach 1959-1975, Kraków 1997.

Gurgul M., W drodze do gwiazd: o teatrze i dramacie włoskiego futuryzmu, Kraków 2009.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce: Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów, Kraków 2008.

Łukaszewicz J., Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, Wrocław 1997.

Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, Wrocław 1961.

Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 1. od XIII do XVIII wieku, Kraków 2008.

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, Warszawa 1967.

Od Hugo do Witkiewicza: poetyki, manifesty, komentarze, red. J. Paszek, Warszawa 1993.

Od Sartre’a do Mrożka: poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1997.

Surma-Gawłowska M., Komedia dell’arte, Kraków 2015.

Teatr dell’arte, red. D. Sosnowska, WUW, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów),

- końcowe zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć: zdalnie

Kurs prowadzony z wykorzystaniem platformy Kampus oraz Google Meet.

Zamiast końcowego zaliczenia na ostatnich zajęciach, obowiązuje sukcesywne i systematyczne zaliczanie partii materiału (zakres pozostaje niezmieniony) w krótkich testach dostępnych na platformie Kampus w określonym czasie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.