Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Włoch II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2HWW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia Włoch II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kontynuacji kursu z historii Włoch epoki średniowiecza, wykładowca przedstawi słuchaczom główne problemy historii Włoch nowożytnych oraz Włoch epoki Risorgimento (okresu zjednoczenia Włoch).

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Wojny włoskie (1494-1559). Florencja Savonaroli.

2. Włochy w czasie dominacji hiszpańskiej. Rzym barokowy.

3. Wojny sukcesyjne w pierwszej połowie XVIII wieku. Kultura oświecenia we Włoszech.

4. Włochy napoleońskie (1796-1815). Napoleon w literaturze włoskiej.

5. Włochy po Kongresie Wiedeńskim (1815). Myśl polityczna Risorgimento (Mazzini, Gioberti, Balbo).

6. Rok 1848: Wiosna Ludów i pierwsza wojna o niepodległość. Pius IX a Risorgimento.

7. Zjednoczenie Włoch (1859-1870). Historiografia Risorgimento.

W czasie wykładu przedstawiane będą krótkie fragmenty tekstów źródłowych (z tłumaczeniem na język polski).

Z powodu syntetycznego charakteru kursu, podstawową faktografię studenci będą musieli przyswoić samodzielnie, korzystając ze wskazanej przez wykładowcę literatury.

Literatura:

Halina Manikowska, Włochy wczesnonowożytne. Skrypt dla studentów italianistyki, część I oraz część II, Warszawa, 2009.

Giuliano Procacci, Storia degli italiani, Bari, Laterza (wiele wydań, również w języku polskim).

Studentów obowiązuje znajomość skryptu H. Manikowskiej oraz wybranych fragmentów syntezy G. Procacciego (szczegółowe wymagania zostaną podane na pierwszym wykładzie).

Literatura dodatkowa:

- Girolamo Arnaldi, Italia i najeźdźcy, Warszawa, Neriton, 2009.

- Alberto Maria Banti, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 2008.

- Euan Cameron (ed.), Early Modern Europe. An Oxford History, Oxford, Oxford University Press, 1999.

- Benedetto Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1966.

- Harry Hearder, Italy in the Age of the Risorgimento 1790-1870, London-New York, Longman, 1992.

- Denis Mack Smith, Il Risorgimento italiano. Storia e testi, Roma-Bari, Laterza, 1999.

- John A. Marino (ed.), Early Modern Italy 1550-1796, Oxford, Oxford University Press, 2002.

- Storia d'Italia, Vol. III, Dal primo Settecento all'Unità, Torino, Einaudi, 1973.

- Storia d'Italia, Annali 22, Il Risorgimento, a cura di A. M. Banti e P. Ginsborg, Torino, Einaudi, 2007.

- Rosario Villari (red.), Człowiek baroku, Warszawa, Volumen, 2001.

- Michel Vovelle (red.), Człowiek Oświecenia, Warszawa, Volumen, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Studentka/Student po zaliczeniu kursu:

- posiada wiedzę dotyczącą przedstawianego okresu historii Włoch na tle wydarzeń historycznych w Europie;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące historii politycznej, religijnej i kulturowej Europy i Włoch nowożytnych;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji źródeł historycznych;

- wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego kultury i tradycji Włoch.

Umiejętności

Studentka/Student:

- umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie historii i potrafi poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową;

- potrafi omawiać po włosku podstawowe problemy historii Włoch nowożytnych;

- potrafi, stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Kompetencje społeczne

Studentka/Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (składający się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych). Dla chętnych przewidziana jest możliwość zaliczenia ustnego w terminie zerowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki
Prowadzący grup: Piotr Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.