Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka na poziomie B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2NJWKPB2 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka na poziomie B2
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Skrócony opis:

Kurs przewiduje poznanie i utrwalenie struktur języka włoskiego na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki od poziomu B1 do poziomu B2. Przeznaczony jest dla studentów, których umiejętność posługiwania się językiem włoskim odpowiada poziomowi B1.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B2. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form.

Pełny opis:

Główne zagadnienia gramatyczne:

stopniowanie przymiotników

zaimki względne - pronomi relativi

czas przeszły – passato remoto i trapassato remoto

tryb łączny - congiuntivo presente i passato

tryb łączny - congiuntivo imperfetto i trapassato

tryb warunkowy - periodo ipotetico

strona bierna - forma passiva

formy bezosobowe - forma impersonale

równoważniki zdań - modi impliciti.

Główne zagadnienia leksykalne:

system szkolnictwa

uniwersytet

rynek pracy

nowe technologie, Internet

pogoda, klimat, ukształtowanie terenu, ochrona środowiska

medycyna, ochrona zdrowia i dobrej kondycji, psychologia

sport

moda i kosmetyki

problemy współczesnego świata (m.in. eutanazja, in vitro, współczesna rodzina, rola kobiet w społeczeństwie, emigracja, problemy młodzieży)

religie

przestępczość,

wybrane kwestie związane z kulturą (sztuką, literaturą, kinem)

Kurs przewiduje ćwiczenia i zadania dotyczące kwestii poprawności językowej, tłumaczenia tekstów, ćwiczenia związane z wyrażeniami idiomatycznymi, pragmatyką, umiejętnością zachowania się w danej sytuacji, dyskusje i debaty na wybrane tematy.

Podczas kursu w celach dydaktycznych wykorzystywane są także materiały autentyczne: wybrane włoskie formy muzyczne, artykuły z gazet i czasopism, fragmenty nagrań, filmów, reklamy, afisze i inne.

Literatura:

M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, Nuovo Contatto B2. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore 2017.

A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013.

E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

G. Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni 2008.

oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, Nuovo Contatto B2. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore 2017.

A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013.

E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

G. Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni 2008.

oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć i przygotowanie się do zajęć, oceny z kartkówek, sprawdzianów, większych testów kompetencyjnych, prac pisemnych (wykonywanych podczas ćwiczeń oraz poza nimi).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.