Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z319JWWT03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wstęp do tłumaczenia. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu.

Pełny opis:

. WSTĘP DO TŁUMACZENIA PISEMNEGO: Celem jest wprowadzenie i kształtowanie umiejętności przekładu w zakresie tekstów użytkowych (również w konfrontacji z tekstami literackimi). Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwią im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów użytkowych, a w perspektywie także specjalistycznych. Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów użytkowych i specjalistycznych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego zajęcia (teksty użytkowe, teksty prasowe, teksty specjalistyczne: dokumenty, pisma urzędowe, itp., nagrania do tłumaczenia ustnego)

Dodatkowo:

1) Tryuk Małgorzata, Przekład ustny konferencyjny, PWN.

2) Rozan Jean-François, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- wskazuje kluczowe cechy języka włoskiego specjalistycznego;

Umiejętności

- stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów specjalistycznych;

Kompetencje społeczne

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

- definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (75%);

- prace domowe oraz obecność, aktywność i praca na zajęciach (m.in. tłumaczenia ustne) (25%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.