Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy analizy tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-PATL-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Podstawy analizy tekstu literackiego
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie małych form epickich, tj. kilku opowiadań, by na przykładzie wybranych utworów udoskonalić warsztat potrzebny do pogłębionej lektury i interpretacji tekstu literackiego.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

I. Teoretyczne postawy budowy tekstu epickiego. Wprowadzenie do analizy . Analiza a interpretacja.

1. Budowa świata przedstawionego: miejsce, czas, bohaterowie, fabuła, akcja, przedakcja, poakcja

2. Narrator jako podmiot mówiący. Sytuacja narracyjna. Analiza ukształtowania narracji. Kompozycja utworu

3. Autor wewnętrzny jako podmiot czynności twórczych. Temat i idea utworu. Tytuł

II. Sztuka interpretacji . Aksjologiczna głębia utworu literackiego

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. z niem. J. Doktór Warszawa 1992: Inst. Wyd. Pax.

M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej , przeł. z ros. D. Ulicka, Warszawa, PIW 1986 (i wyd. nast.),

Problem gatunków mowy, [348 –402]

Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, [403 – 438]

Autor i bohater w działalności estetycznej [35 – 275]

J. Sławiński, Dzieło – język - tradycja, Warszawa 1974 albo Kraków 1998, tu w szczególności:

Semantyka wypowiedzi narracyjnej, [97 –125]

O problemach „sztuki interpretacji” [148-158], (przedr w:J.Sławiński, Miejsca interpretacji, Gdańsk 2006 [s.1 –19]

Kompendia:

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. wyd. 3.(poszerz i popr.) Wrocław 2000: Ossolineum

.M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, wyd.4. Warszawa 1975: WSiPM.

R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. wyd.2. Wrocław 2000: Ossolineum.

Polecane lektury nadobowiązkowe:

M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. z ros. W. Grajewski, Warszawa 1982: Czytelnik

Bachtin.. Dialog - Jezyk - Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983: PIWM.

Bachtin, W stronę filozofii czynu, przeł. z ros. B. Żyłko, Gdańsk 1997: Słowo / Obraz / Terytoria, Wprowadzenie [1 – 82]

JA – INNY. Wokół Bachtina, Antologia, red. D.Ulicka, (Podręcznik akademicki). Kraków 2009: Universitas

t.I. Teksty Bachtina, oraz Miedwiediewa, Kanajewa, Wołoszynowa (Krąg Bachtina)

t. II. Wykładnie idei Bachtina w ujęciu najlepszych bachtinologów

Literatura – Teoria – Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998: Wyd. Dydakt. Wydz. Polonistyki UW:

E. Kasperski, Hermeneutyka. Teoria interpretacji [112-142]

E. Czaplejewicz, Myślenie dialogowe Michała Bachtina [143 167]

Efekty kształcenia:

Podstawowe umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów epickich. Interpretacja tekstu w oparciu o tzw. „argument tekstowy” .

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności i ocena aktywności na zajęciach, ocena znajomości lektur. Przygotowanie i ew. prezentacja własnych analiz.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.