Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semantyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-SEM-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Semantyka
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z semantyki języków naturalnych, szczególnie nakierowany na współczesną semantykę formalną

Pełny opis:

Wykład obejmuje wprowadzenie do semantyki rozumianej jako aspekt formułowania znaczenia fraz języków naturalnych. Szczególny nacisk kierowany będzie na semantykę formalną. W czasie zajęć omawiane będą kolejne aspekty definiowania znaczenia fraz języków naturalnych z możliwie największą precyzją. Wykład ma za zadanie wprowadzenie studentów do najżywiej współcześnie dyskutowanego sposobu prowadzenia formalnej analizy semantycznej języków naturalnych.

Choć wykład nie zakłada żadnego szczególnego profilu kształcenia studenta, jest on w szczególności skierowany do studentów filologii oraz studentów zajmujących się językami formalnymi.

Literatura:

Chierchia G, McConnell-Ginet, S, 1990, Meaning and Grammar, Cambridge: MIT

Heim I, Kratzer A. 1998, Semantincs in Generative Grammar, Oxford: Blackwell

Jacobson, P, 2014, Compositional Semantics, Oxford: OUP

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

- ma przyswojoną wiedzę dotyczącą zarysu semantyki formalnej;

- ma poszerzony zakres znajomości literatury specjalistycznej;

- posiada przykładową bibliografię do prac dyplomowych z semantyki formalnej;

- potrafi semantycznie analizować frazy języków naturalnych;

- potrafi krytycznie spojrzeć na teksty dotyczące semantyki formalnej;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest regularna obecność i aktywność na zajęciach. Bez żadnych konsekwencji można

opuścić trzy zajęcia. Po opuszczeniu czterech lub pięciu zajęć słuchacz może odpracować nieobecności na dyżurze. Powyżej pięciu nieobecności słuchacz jest nieklasyfikowany.

Każdy uczestnik kursu może wybrać formę końcowego semestralnego zaliczenia na ocenę: jest to albo egzamin pisemny, albo oddanie pracy przygotowanej w domu.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.