Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-ETW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka współczesności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów wszystkich kierunków. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do społecznych zagadnień moralnych, takich jak równość, emancypacja, globalizacja, rozwój społeczny i innych. Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu, rozwoju możliwości i inne. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące własności, swobody jednostki, wykluczenia ekonomicznego i inne.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów wszystkich kierunków. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do społecznych zagadnień moralnych, takich jak równość, emancypacja, globalizacja, rozwój społeczny i innych. Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu, rozwoju możliwości i inne. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące własności, swobody jednostki, wykluczenia ekonomicznego i inne. Treści nauczania obejmują następujące zagadnienia: Kantowska etyka obowiązku; Millowska zasada użyteczności; teorie sprawiedliwości Johna Rawlsa, Amartyi Sena, Marthy Nussbaum i Roberta Nozicka; feministyczna etyka troski, etyka globalizacji Petera Singera, zagadnienie klas społecznych wg marksizmu.

Literatura:

Podręczniki: H. Brighouse, „Sprawiedliwość”, „Przewodnik po etyce”, red. P. Singer; Teksty źródłowe: I. Kant, „Co to jest Oświecenie”; J. S. Mill „Utylitaryzm”; P. Singer, „Etyka globalizacji” (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Student(ka) będzie:

w sferze wiedzy

- znać główne historyczne i współczesne stanowiska, kierunki i systemy etyczne.

- znać normy i reguły wynikające z etycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w społeczeństwie

- znać kwestie etyczne mające wpływ na strukturę i rozwój społeczeństwa

w sferze umiejętności

- posługiwać się zasadami i normami etyki w podejmowaniu interwencji społecznych i ekonomicznych

- aktywnie uczestniczyć we współczesnych dyskusjach z zakresu etyki oraz rozwijać poczucie moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nami uczestnictwo w życiu społecznym.

- prezentować publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące problematyki społecznej, argumentować odwołując się do zasad etycznych

w sferze kompetencji społecznych

- być gotowy/a nawiązywać relacje społeczne ze świadomością problematyki moralnej

- być świadomy/a dylematów etycznych związanych z ekonomiczną strukturą społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz aktywności podczas zajęć. Egzamin pisemny weryfikuje wiedzę z zakresu współczesnych, kierunków i systemów etycznych, norm i reguł działań. Poddaje on również ocenie umiejętności dotyczące zastosowania zasad i norm moralnych w poddejmowaniu aktywności społecznej i ekonomicznej. Aktywność merytoryczna podczas zajęć, realizowana w ramach dyskusji dotyczących lektur obligatoryjnych i wybranych zagadnień, sprawdza świadomość współczesnych problemów, dylematów i sporów moralnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

SOBOTA: 13.10.; 27.10.; 17.11.; 01.12.; 15.12.; 12.01. (sesja egz.: 26.01.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.