Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-EWd Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka współczesności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza socjologiczna

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia ze współczesnymi teoriami etyki społecznej. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do takich zagadnień moralnych jak równość, wolność, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne. Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci.

Pełny opis:

Przedmiot zaznajamia ze współczesnymi teoriami etyki społecznej. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znali główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do takich zagadnień moralnych, jak równość, wolność, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne. Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci. Treści nauczania obejmują następujące zagadnienia: etyka obowiązku; zasada użyteczności; teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, perpspektywa zdolności Amartyi Sena i Marthy Nussbaum, libertarianizm Roberta Nozicka; feministyczna etyka troski, marksizm, zagadnienie ideologii; etyka globalizacji Petera Singera.

Literatura:

Podręczniki: H. Brighouse, „Sprawiedliwość”, „Przewodnik po etyce”, red. P. Singer; Teksty źródłowe: I. Kant, „Co to jest Oświecenie”; J. S. Mill „Utylitaryzm”; H. Bradley, „Płeć” (fragmenty); P. Singer, „Etyka globalizacji” (fragmenty), K. Marks „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku” (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Student(ka) będzie:

w sferze wiedzy

- znać główne historyczne i współczesne stanowiska, kierunki i systemy etyczne.

- mieć elementarną interdyscyplinarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji

- mieć podstawową wiedzę o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych

w sferze umiejętności

- potrafić wykorzystywać podstawową wiedzę wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności

- potrafić dostrzec dylematy interwencji społecznych, w tym dylematy etyczne procesu kształtowania rzeczywistości społecznej i oddziaływania na ludzi, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi i zasadami etycznymi kategorii zawodowych działających w tych dziedzinach

w sferze kompetencji społecznych

- umieć prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy ideologiczne, organizacyjne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie eseju oraz aktywności podczas zajęć. Oceniane będą następujące kwestie.

w sferze wiedzy

- znajomość głównych historycznych i współczesnych stanowisk, kierunków i systemów etycznych.

- interdyscyplinarna wiedza o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji

- podstawowa wiedza o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych

w sferze umiejętności

- umiejętność wykorzystywania podstawowej wiedzy wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności

- dostrzeganie dylematów interwencji społecznych, w tym dylematów etycznych procesu kształtowania rzeczywistości społecznej i oddziaływania na ludzi, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi i zasadami etycznymi kategorii zawodowych działających w tych dziedzinach

w sferze kompetencji społecznych

- umieć prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy ideologiczne, organizacyjne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.