Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel Ludźmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-HLz Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Handel Ludźmi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy o problemie handlu ludźmi – skali zjawiska, definicji legalnej, sposobów działania sprawców i skutków dla ofiar, trudności identyfikacji i ścigania sprawców przestępstwa.

Studenci poznają kontekst historyczny, gospodarczy i polityczny handlu ludźmi. Przedmiot pozwoli im poznać i wypracowywać politykę wobec „nowych zagrożeń” globalnych związanych z masowymi migracjami, handlem ludźmi oraz pracą przymusową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy o problemie handlu ludźmi – zakresie i skali zjawiska oraz jego rozwoju, definicji legalnej, sposobów działania sprawców i skutków dla ofiar, trudności identyfikacji i ścigania sprawców przestępstwa.

Studenci poznają kontekst historyczny, gospodarczy i polityczny handlu ludźmi. Przedmiot pozwoli im poznać i wypracowywać politykę wobec „nowych zagrożeń” globalnych związanych z masowymi migracjami, handlem ludźmi oraz pracą przymusową.

Studenci poznają poszczególne formy handlu ludźmi: handel w celach seksualnych lub celu wykorzystania siły roboczej, handel dziećmi, handel narządami ludzkimi. Zapozna się z mechanizmami i programami przeciwdziałania temu zjawisku w skali karkowej i międzynarodowej oraz systemami ochrony ofiar i pomocy im post factum.

Literatura:

1. Lasocik Z. (red.): Handel ludźmi zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006

2. Lasocik Z., Wiśniewski M., Handel narządami ludzkimi – etyka, prawo i praktyka, Warszawa 2006.

3. Lasocik Z., Koss M., Wieczorek Ł., Handel dziećmi. Wybrane aspekty, Warszawa 2007.

4. Pływaczewski E. (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm, Kraków 2005.

5. Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec), Warszawa 1992.

6. Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, red. Błachut A., Szewczyk J., Wójcikiewicz J., Kraków 2001.

7. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. definiują i wyjaśniają zjawisko handlu ludźmi, jego zakresu i złożoności;

2. wymieniają czynniki ryzyka i wyjaśniają przyczyny handlu ludźmi i sposoby ich eliminacji.

3. znają i prezentują współczesne programy przeciwdziałania lub zwalczania handlu ludźmi oraz pomocy oferowanej ofiarom handlu w ramach sektora rządowego i pozarządowego.

4. identyfikują i analizują przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi,

5. diagnozują ich przyczyny i prognozują czynniki ryzyka,

6. potrafią badać to zjawisko oraz dyskutować o problemie w języku angielskim.

7. umieją pracować zespołowo

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena aktywności na zajęciach oraz przygotowanego referatu

2. ocena eseju

3. egzamin ustny po angielsku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.