Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika art. 42 kkw - Indywidualne sprawy więźniów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-K42-id Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Klinika art. 42 kkw - Indywidualne sprawy więźniów
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę o polskim systemie penitencjarnym (cel wykonania kary pozbawienia wolności i kodeksowe środki realizacji tego celu, między innymi: typy zakładów karnych, systemy odbywanej kary, zasady wykonania kary).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja Kliniki art. 42 kkw

Celem “Kliniki art. 42” jest kształcenie studentów z zakresu wybranych instytucji prawa, w tym praw człowieka i więziennictwa oraz przygotowanie ich do stosowania nabytych wiedzy i umiejętności w praktyce. Dzięki bezpośredniej pracy studentów z „klientami” – więźniami, studenci uczą się konkretnej pomocy skazanym, zwłaszcza, zwiększając ich dostęp do informacji prawnej, dostęp do instytucji i organizacji, wzmacniając ich pozycję przed organami postępowania wykonawczego.

Pełny opis:

Cel przedmiotu wiąże się z misją „Kliniki art. 42 kkw”, którą jest promowanie standardów praw i wolności człowieka oraz wzmacnianie ochrony osób pozbawionych wolności, m.in. przez zwiększenie ich dostępu do pomocy prawnej i społecznej

Celem przedmiotu jest kształcenie studentów z zakresu wybranych instytucji prawa, w tym praw człowieka i więziennictwa oraz przygotowanie ich do stosowania nabytych wiedzy i umiejętności w praktyce. Dzięki bezpośredniej pracy studentów z „klientami” – więźniami, studenci uczą się konkretnej pomocy skazanym, zwłaszcza, zwiększając ich dostęp do informacji prawnej, dostęp do instytucji i organizacji, wzmacniając ich pozycję przed organami postępowania wykonawczego. Wielu skazanych pisze o przypadkach maltretowania lub potrzebie wsparcia w ich staraniach o przerwę lub warunkowe zwolnienie lub problemach rodzinnych i lokalowych. Po wstępnej selekcji spraw, studenci z pomocą patrona decydują o podjęciu sprawy. Każdy student zajmuje się własną sprawą poprzez:

- badanie dokumentacji,

- przygotowywanie korespondencji z więźniem lub innymi podmiotami,

- rozmowę z zainteresowanymi podmiotami (więźniem, władzami),

- zapoznanie się z odpowiednią literaturą,

- przygotowywanie opinii prawnej lub reprezentowanie więźnia przez organami władzy zgodnie z art. 42 k.k.w

Literatura:

1. Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Zakamycze 2004.

2. Hołda Z., Postulski K., Kodeks Karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2006.

3. Lelental S., Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź 1996.

4. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

5. Marek A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2003.

6. Pawela S., Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999.

7. Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Zakamycze 2003.

8. Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000

Efekty uczenia się:

Studenci

1. znają i opisują instytucję więzienia

2. identyfikują i wymieniają prawa i wolności człowieka dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności oraz międzynarodowe standardy postępowania z więźniami

3. rozróżniają interesy i wartości, które kolidują ze sobą w związku z wykonaniem kary pozbawienia wolności

4. kwalifikują i analizują problemy zgłaszane przez „klientów” kliniki

5. rozwiązują problemy zgłaszane przez „klientów”

6. wybierają i badają sprawy konkretnych klientów (potrafią dokonać ustaleń faktycznych, weryfikować informacje, prowadzić rozmowę ukierunkowaną)

7. argumentują wybrane przez siebie stanowisko , także przed organami postępowania wykonawczego

8. potrafią zespołowo opracowywać strategie i plany pracy z indywidualnymi przypadkami – „klientami” wymiaru sprawiedliwości karnej, w szczególności skazanymi na bezwzględne kary pozbawienia wolności

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca ocena przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności - studenci będą oceniani na podstawie realizacji kontraktu udziału w Klinice 2. Ocena sposobu i liczby rozwiązanych problemów

3. ocena opracowanych przez studentów spraw indywidualnych – prowadzenia dokumentacji, dokonanych ustaleń, przedstawianej argumentacji

4. ocena inne formy aktywności podjętej przez studenta w ramach kliniki (udział w organizowaniu konferencji, napisanie artykułu nt. kliniki)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niełaczna
Prowadzący grup: Maria Niełaczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.