Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring podstawowych praw i wolności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-KLM Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Monitoring podstawowych praw i wolności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę o polskim systemie penitencjarnym, o miejscach pozbawienia wolności, organach i instytucjach stojących na straży praw człowieka.

Skrócony opis:

Celem zajęć warsztatowych jest przygotowanie studentów do monitoringu wybranych aspektów rzeczywistości społecznej i prawnej, prowadzenia działań strażniczych i pracy w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kontrolnych.

Pełny opis:

„Monitoring podstawowych praw i wolności” jako zajęcia warsztatowe mają na celu dostarczyć studentom wiedzę oraz w innowacyjny sposób dostarczyć im umiejętności korzystania z niej i wpływania na zmiany w życiu publicznym. Studenci uczą się identyfikować obszary zagrożeń dla praw i wolności podstawowych, badać je, rozwiązywać problemy i kolizje dotyczące praw człowieka, jak ważyć interesy jednostki i interes publiczny, jak swobodnie korzystać z systemu prawa i standardów krajowych i międzynarodowych (z wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Studenci będą się także uczyć jak badać rzeczywistość społeczną i prawną, projektować działania strażnicze, zwłaszcza monitoring, jak dokonywać ustaleń co do stanu faktycznego i prezentować wnioski z monitoringu (w raporcie, w dialogu z przedstawicielami państwa).

Zajęcia łączą w sobie treści o charakterze dydaktycznym, badawczym i strażniczym. Pozwalają studentom na udział w życiu publicznym i doświadczenie, że mają na nie wpływ. Pozwalają także na wdrażanie się w życie zawodowe, sprawdzenie w jakim zawodzie lub w jakiej formie chcą pracować po zakończeniu studiów, uwzględniając sektor rządowy i pozarządowy.

Podczas konwersatoriów studenci będą uczyć się o taktyce i praktyce monitoringu i działaniach strażniczych. Poznają jak działają pozarządowe organizacje strażnicze. Zespołowo i indywidualnie będą pracować nad konkretnymi przypadkami naruszeń praw człowieka lub działania władz niezgodnego z interesem publicznym, będą monitorować prasę, orzeczenia sądów i trybunałów, skargi osób pozbawionych wolności, a następnie opracują własny projekt monitoringu zidentyfikowanego naruszenia (bądź jego ryzyka). Na bieżąco będą zbierać informacje z różnych źródeł, konstruować narzędzie badawcze przydatne do kontrolowania aspektu rzeczywistości i dokonywać ustaleń faktycznych na miejscu w monitorowanej instytucji (np. zakład karny, oddział sądowo-psychiatryczny). Monitoring sfinalizują raportem/wystąpieniem. W miarę potrzeby, będą prowadzić dalsze działania strażnicze (np. dialog z przedstawicielami państwa w celu wprowadzania zmiany, debatę akademicką).

Literatura:

1. Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Red. A. Rzepliński

2. Principles of Human Rights Monitoring, Andrew Drzemczewski, Roger Clark

3. Wykonywanie przez polskie władze zaleceń Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, W. Klaus, M. Niełaczna

4. Standards used in the Inspection od Prison in Scotland

5. Monitoring sądów okręgowych I rejonowych. Raport z monitoringu

6. HM Prison in UK.

7. Monitoring. Skrypt dla studentów, M. Niełaczna

8. Monitoring praw człowieka, Marek Nowicki, Zuzana Fialova

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Rozumieją pojęcie i znaczenie monitoringu, znają zasady i technikę jego prowadzenia.

2. Znają działania strategiczne potrzebne do wprowadzania zmian w rzeczywistości społecznej. Definiują i rozpoznają działania strażnicze realizowane przez organizacje pozarządowe i organy ochrony praw człowieka.

3. Analizują i interpretują prawo i standardy praw człowieka oraz przepisy prawa krajowego.

4. Planują działania strategiczne potrzebne do wprowadzania zmian w rzeczywistości społecznej.

5. Projektują własny monitoring praw człowieka.

6. Prezentują wnioski z monitoringu (pilotażu).

7. Umieją pracować zespołowo.

8. Umieją negocjować i argumentować swoje stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności.

2. Ocena prezentacji poszczególnych etapów monitoringu i działań strażniczych

3. Zaliczenie pisemne – ocena projektu monitoringu przygotowanego przez studentów

4. Ocena pracy zespołowej przy realizacji monitoringu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.