Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia - zagadnienia podstawowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-KZPd Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminologia - zagadnienia podstawowe
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty do wyboru - fakultety
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: fakultatywne
Skrócony opis:

Adresatami są studenci, którzy na studiach I stopnia nie przerabiali podstaw kryminologii.

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zagadnień z zakresu kryminologii ogólnej oraz wybranych problemów fenomenologii kryminalnej. Studenci poznają przede wszystkim koncepcje etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, wypracowane przez główne nurty kryminologii (klasyczny, pozytywistyczny i antynaturalistyczny), a także zapoznają się z problematyką wiktymologiczną.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zagadnień z zakresu kryminologii ogólnej oraz wybranych problemów fenomenologii kryminalnej. Studenci poznają przede wszystkim koncepcje etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, wypracowane przez główne nurty kryminologii (klasyczny, pozytywistyczny i antynaturalistyczny), a także zapoznają się z problematyką wiktymologiczną.

Przedstawione zostaną także podstawy metodologii używanej w nauce kryminologii: rodzaje statystyk kryminalnych, sposób ich interpretacji,

szacowanie rzeczywistych rozmiarów przestępczości (badania wiktymizacyjne, self-report), metody o charakterze jakościowym.

Omówiony zostanie także obraz przestępczości w Polsce – jej rozmiary, struktura i dynamika przestępczości. Studenci zapoznają się także z problematyką zapobiegania przestępczości oraz środkami kontroli społecznej, których funkcją jest zwalczanie przestępczości.

Program obejmuje także szereg zagadnień szczegółowych takich jak: przestępczość nieletnich, zagadnienia recydywy, przestępczość zorganizowana, gospodarcza itd.

1. Środki odurzające a przestępczość

Właściwości środków odurzających

Relacje między używaniem środków odurzających a przestępczością

Problem przestępczości o charakterze „prohibicyjnym”

Stan odurzenia alkoholem i alkoholizm a przestępczość

Stan odurzenia narkotykami i narkomania a przestępczość

2. Przestępczość zorganizowana i przestępczość gospodarcza.

Związki między przestępczością zorganizowaną a przestępczością gospodarczą.

Cechy przestępczości zorganizowanej.

Charakterystyczne cechy przestępczości gospodarczej.

Teorie kryminologiczne wykorzystywane w celu wyjaśnienia zjawiska.

3. Recydywa

Pozytywistyczne koncepcje przyczyn wielokrotnej powrotności do przestępstwa

Kategorie wielokrotnie karanych

Kariery przestępcze

Badania nad recydywistami prof. Ostrihanskiej

4. Zapobieganie przestępczości

Kontrola społeczna i jej narzędzia

Strategie działań zapobiegawczych

Znaczenie środowiska przy zapobieganiu przestępczości

5. Reakcja na przestępczość

Sformalizowana reakcja na przestępczość

Kara pozbawienia wolności

Redukujące punitywność reakcje na przestępczość

Literatura:

1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K.: Kryminologia, Gdańsk 2001;

2. Gruszczyńska B., Marczewski M., Siemaszko A.: Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa 2009;

3. Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną, Warszawa 2001;

4. Siemaszko A.: Geografia występku i strachu. Polskie badania przestępczości ’07, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia:

Studenci

- wyjaśniają zjawisko przestępczości przez pryzmat różnych teorii kryminologicznych, wyjaśniają poszczególne rodzaje przestępczości

- wyjaśniają przestępczość jako zjawisko społeczne, oraz o jej przyczyny, indywidualne i społeczne,

- znają i stosują metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań,

- opisują poszczególne kategorie sprawców: popełniających przestępstwa wobec kobiet, cudzoziemców, Polaków przebywających za granicą, więźniów,

- analizują statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów,

- stosują metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości,

- analizują teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne w oparciu o adekwatnie dobraną teorię,

- prezentują interdyscyplinarne podejście do problemów społecznych i ich rozwiązywania,

- krytycznie oceniają zjawiska z zakresu przestępczości i dewiacji w oparciu o wiedzę kryminologiczną i z zakresu innych nauk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca ocena przygotowania do zajęć i aktywności

2. egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Błońska
Prowadzący grup: Barbara Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot fakultatywny „Kryminologia – zagadnienia podstawowe” jest adresowany do studentów I roku kierunku Kryminologia, którzy na studiach pierwszego stopnia nie mieli przedmiotów kryminologicznych. Studentów tych informujemy, że brak uczestnictwa w tym wykładzie w istotnym stopniu utrudni efektywne studiowanie całego kierunku.

Studentów, którzy mają zaliczony przedmiot kryminologia informujemy, że w żadnym wypadku Prowadząca nie będzie przepisywać ocen uzyskanych w toku wcześniejszych studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.