Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Piękna, Film a przestępstwo i odwet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-LPFd Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Literatura Piękna, Film a przestępstwo i odwet
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 1 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom sytuacji człowieka popełniającego przestępstwo, postawy wobec niego oraz dokonania zemsty i wykorzystania tego tematu w wybranych dziełach literatury pięknej (tak też traktuję tu Stary Testament) i w wybranych dziełach filmowych. W efekcie studenci powinni uzyskać wiedzę o omawianych działach literackich i filmowych oraz umieć je analizować przy zastosowaniu posiadanej wiedzy kryminologicznej.

Pełny opis:

Zajęcia będą się koncentrować na wybranych dziełach literackich i filmowych i ich analizie. Podporządkowane one będą zagadnieniom winy i kary w Starym Testamencie, człowiekowi w instytucjach totalnych (hitlerowskich obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, więzieniach carskich i dwudziestowiecznych – wschodu i zachodu), problemowi kary śmierci oraz problemom reformy więziennictwa.

Student powinien umieć samodzielnie analizować dzieło literackie i filmowe przy uwzględnieniu wiedzy kryminologicznej (odróżniać kreację artystyczną od rzeczywistości).

Literatura:

Literatura

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

2. Coetzee J.M.: Hańba. Kraków 1999

3. Dershowitz A. M.: Genesis of Justice: 10 Stories of Biblical Injustice That Led to the 10 Commandments and Modern Morality and Law. NY: Warner Books 2000

4. Dostojewski F., Zbrodnia i kara, Wrocław 1992.

5. Dostojewski F., Wspomnienia z domu umarłych, Warszawa 1964.

6. Mitera M., Zubik M.: Kara śmierci w świetle współczesnych doświadczeń systemów prawnych http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/MarekZubikKaraSmierciWSwietleDoswiadczenWspolczesnychSystemowPrawnych.pdf

7. Sołżenicyn A.: Archipelag GUŁ-ag 1990 (fragmenty)

8. Szałamow W.: Opowiadania kołymskie. NOWA 1990

Film:

1. Obca – zabójstwo honorowe. Reż Feo Aladag, 2010 (dr B. Błońska)

2. Dług, reż. K. Krauze, 1994 (dr. D. Woźniakowska-Fajst)

3. Krótki film o zabijaniu, reż. K. Kieślowski, 1988 (dr M. Niełaczna)

4. Lincz, reż. Krzysztof Łukaszewicz, 2010 (dr M. Niełaczna)

5. Bezmiar sprawiedliwości, reż. Wiesław Saniewski, 2006 (dr Ł. Chojniak)

6. Prorok, reż. J. Audiard, 2009 (dr Ł. Chojniak)

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Wyjaśniają motywy psychologiczne sprawców przestępstwa.

2. Stosują kryminologiczną analizę dzieł literacki i filmowych.

3. Dyskutują nad literacką/filmowym przedstawieniem zbrodni i kary (odwetu).

4. Krytykują prawnokarną reakcję wobec zbrodni.

5. Umieją dyskutować, argumentować, spierać się

6. Rozpoznają dylematy etyczne z punktu widzenia aksjologii przyjętej w prawie karnym

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca zajęcia aktywności na zajęciach i udziału w dyskusji

2. ocena przygotowania wprowadzenia do dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.