Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-NSPSd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką błędów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza pomyłek sądowych, czyli, tzw., niesłusznych skazań. W czasie zajęć studenci będę mogli zapoznać się z literaturą przedmiotu, przypadkami niesłusznych skazań w Polsce i na świecie oraz poznać sposoby rekompensowania krzywd i szkód wyrządzonych przez niesłuszne skazanie.

Pełny opis:

Udział w zajęciach pozwoli studentom na zapoznanie się i zrozumienie problemu niesłusznych podejrzeń, oskarżeń i skazań, zarówno w Polsce jak i na świecie. Polski ustawodawca przyznał, iż problem ten dotyka również polskiego wymiaru sprawiedliwości, czego przykładem jest wprowadzenie w rozdziale 58 k.p.k. odrębnej instytucji odszkodowania m.in. z tytułu niesłusznego skazania. Jednocześnie przykładów niesłusznych skazań dostarcza praktyka działającej przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Kliniki Niewinność”. Studenci w toku zajęć zapoznają się z definicją pojęcia niesłuszne podejrzenie i skazanie a także niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Omówione zostaną problemy związane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania, przedstawiania zarzutów oraz zdiagnozowane zostaną przyczyny niesłusznych skazań w Polsce i na świecie. Studenci omówią też środki i sposoby naprawy krzywd i szkód, jakich doznaje jednostka niesłusznie oskarżona a następnie, niesłusznie skazana.

Literatura:

1. Ł. Chojniak, Ł. Wiśniewski, Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce, Warszawa 2012

2. Boratyńska K. T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa, najnowsze wydanie

3. Waltoś S., Proces karny. Zarys sytemu, Warszawa, najnowsze wydanie

4. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. znają podstawy teoretyczne i przebieg postępowania karnego

2. definiują problem niesłusznych oskarżeń, skazań oraz niewątpliwie niesłusznego stosowania tymczasowego aresztowania;

3. analizują i stosują normy Kodeksu postępowania karnego w praktyce tak, by zapobiegać niesłusznym skazaniom oraz aby usuwać ich negatywne skutki.

4. identyfikują i wyjaśniają przyczyny i skutki niesłusznych skazań w konkretnych przypadkach

5. opracowują opinie i stanowiska dotyczące naruszeń procesowych

6. umieją pracować zespołowo

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca zaangażowanie Studentów w zajęcia

Ocena pracy Studentów nad przypadkami niesłusznych oskarżeń i skazań

Ocena przygotowywanych wystąpień i esejów

Test podsumowujący każdy semestr zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.