Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość na tle emocjonalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PTEd Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestępczość na tle emocjonalnym
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 1 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną poruszone takie zagadnienia jak stalking, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne i bullying.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Ogólna charakterystyka zjawisk.

2. Przemoc emocjonalna w kulturze, sztuce, literaturze.

3-4. Stalking, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, bullying – regulacje prawne w Polsce i na świecie.

5-6. Sprawcy przemocy emocjonalnej. Kim są, jak sobie z nimi radzić?

7-8. Ofiary przemocy emocjonalnej. Kim są, jak im pomóc?

9. Przemoc emocjonalna w szkołach wyższych.

10. Przestępczość emocjonalna w sieci. Ile informacji dajemy o sobie? Co można znaleźć o innych?

11. Stalking celebrytów

12. Fałszywe pokrzywdzenie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., Woźniakowska-Fajst D, Stalking w Polsce - rozmiary, formy, skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania , „Archiwum kryminologii” Tom XXXII r. 2011, str. 45-80.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i ceberbullying, jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, 2012.

Woźniakowska-Fajst D., Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu - czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?, „Archiwum kryminologii” Tom XXXI r. 2010, str. 173-208.

Woźniakowska-Fajst D., Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, lobbing, bullying - podobieństwa i różnice, „Prace IPSiR”, tom. 16, 2010 r., str. 31-52.

Literatura uzupełniająca:

Meloy Reid, The psychology od stalking, Academic Press, 1998.

Mullen P., Pathe M., Purcell r., Stalkers and their victims, Cambridge University Press,2009.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny przemocy emocjonalnej.

2.Potrafią odróżnić i zdefiniować poszczególne typy przemocy emocjonalnej.

3.Znają zagrożenia jakie niesie ze sobą nieostrożne postępowanie z danymi wrażliwymi

4. Znają zagrożenia płynące z nieprawidłowego korzystania ze środków komunikacji masowej.

5. Potrafią doradzić działania prewencyjne i obronne w przypadku przemocy emocjonalnej.

6. Rozumieją konieczność ostrożnego posługiwania się danymi osobowymi.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła:

a) uwzględnia obecność na zajęciach,

b) uwzględnia przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach

2. Napisanie pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Prowadzący grup: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.