Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Symulacja Procesu Karnego (ang. B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-SPKd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Symulacja Procesu Karnego (ang. B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu polskiego postępowania karnego, w tym zwłaszcza postępowania przed sądem I instancji, postępowań incydentalnych, jak np. w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, postępowania odwoławczego oraz rozpoznawania nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Następnie studenci, wykorzystując zdobytą wiedzę, przygotują i wezmą udział w symulacjach procesu karnego koncentrujących się na jego różnych etapach.

Pełny opis:

Udział w zajęciach pozwoli studentom na zapoznanie się i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu polskiej procedury karnej. Studenci mogą zdobyć wiedzę dotyczącą zasad rządzących procesem karnym. Omówiona zostanie organizacja prokuratury, rola procesowa obrońcy i pełnomocnika procesowego oraz formy prowadzenia postępowań przygotowawczych. Szczególna uwaga będzie poświęcona środkom zapobiegawczym, zwłaszcza stosowaniu tymczasowego aresztowania. Przewidywane jest sporządzenie przez grupę studentów wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz ocena tego wniosku przez inną grupę studentów. Uczestnicy zajęć zaznajomią się z konstrukcją aktu oskarżenia oraz będą dokonywać jego wstępnej kontroli. Po zapoznaniu się z przebiegiem procesu przed sądem I instancji, studenci wcielając się w rolę prokuratora, obrońcy i pełnomocnika oraz sądu, przygotują samodzielnie symulację rozprawy. Istotne będzie szczególnie zdobycie umiejętności efektywnego brania udziału w postępowaniu dowodowym, np. przesłuchania oskarżonego i świadka. Następnie, po wydaniu wyroku i sporządzeniu przez część studentów jego pisemnego uzasadnienia, kolejna grupa zapozna się z warunkami formalnymi wnoszenia środków odwoławczych i przygotuje apelację. Z uwagi na znaczne różnice w postępowaniu karnym przed sądem I oraz II instancji, studenci przygotują również symulację procesu odwoławczego. Ewentualne skonstruowanie kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania będzie opcjonalne dla zainteresowanych uczestników zajęć.

Zajęcia zostaną podzielone na dwa bloki – podczas pierwszego omówione zostaną podstawy teoretyczne postępowania karnego a w trakcie drugiego przeprowadzona zostanie symulacja procesu.

Literatura:

1. Boratyńska K. T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa, najnowsze wydanie

2. Waltoś S., Proces karny. Zarys sytemu, Warszawa, najnowsze wydanie

3. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. znają podstawy teoretyczne i przebieg postępowania karnego

2. analizują przepisy prawa postępowania karnego

3. stosują normy Kodeksu postępowania karnego w praktyce, zarówno z perspektywy sądu, prokuratora, obrońcy lub pełnomocnika.

4. omawiają organizację prokuratury, rola procesową obrońcy i pełnomocnika procesowego oraz formy prowadzenia postępowań przygotowawczych

5. rozumieją dynamikę procesu karnego, strategie prowadzenia obrony i oskarżenia

6. opracowują strategie obrony i oskarżenia oraz opracowują pisma procesowe wykorzystywane w toku procesu (wnioski dowodowe, mowy końcowe, środki odwoławcze)

7. symulują proces karny odgrywając role procesowe

8. umieją pracować w zespole, dyskutował, argumentować i prezentować stanowiska

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca zaangażowanie Studentów w zajęcia

Ocena przygotowanego referatu i moderowania dyskusji

Ocena przygotowanej w grupach symulacji rozprawy karnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.