Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Więźniowie dożywotni „prawo” do drugiej szansy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-WD Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Więźniowie dożywotni „prawo” do drugiej szansy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regułami, praktyką i odrębnościami wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności [kdpw], zapoznanie ich z badaniami naukowymi dotyczącymi orzekania i wykonywania tej skrajnej kary w Polsce i na świecie, w tym badaniami na temat programów korekcyjnych i rehabilitacyjnych lub innych rodzajów oddziaływań z zakresu „What Works?”. Celem jest także zaangażowanie studentów w badania naukowe nad więźniami dożywotnimi prowadzonymi w Katerze i w opracowanie programu edukacyjnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regułami, praktyką i odrębnościami wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności [kdpw], zapoznanie ich z badaniami naukowymi dotyczącymi orzekania i wykonywania tej skrajnej kary w Polsce i na świecie, w tym badaniami na temat programów korekcyjnych i rehabilitacyjnych lub innych rodzajów oddziaływań z zakresu „What Works?”. Celem jest także zaangażowanie studentów w badania naukowe nad więźniami dożywotnimi prowadzonymi w Katerze i w opracowanie programu edukacyjnego. Studenci zapoznają się z prawem i standardami międzynarodowymi, które rządzą wykonaniem kdpw, psychologią pozbawienia wolności i adaptacji oraz socjologią zakładu karnego i życia w izolacji. Zajęcia pokazują także aspekt porównawczy, czyli jak kdpw jest regulowana i stosowana w innych krajach. Na zajęciach są omawiane konkretne przypadki polskich więźniów dożywotnich. Studenci uczą się badać i analizować przypisany sobie przypadek. Zapoznają się także z różnymi modelami zarządzania kdpw, planowaniem wyroku, modelami i środkami oddziaływań, zwłaszcza z zakresu „What Works?”, w tym „Offending Programs” oraz „Come to Terms With Their Offences The Harm Done To Victims Program”. Studenci dyskutują na temat możliwości korekcji (poprawy) i rehabilitacji tych więźniów i celu zaadresowanych do nich działań. Samodzielnie opracowują także scenariusz programu, zajęć, warsztatów na zaproponowany temat

Literatura:

1. Rekomendacja Nr 2003(23) Rady Europy o wykonywaniu przez administrację więzienną kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności wraz ze Sprawozdaniem Wyjaśniającym i zawarta w nim literatura

2. Niełaczna M., Wykonać karę i co dalej? Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce. Raport z monitoringu 2012, Warszawa 2013.

3. CPT. Standards on treatment of life sentence and long-term prisoners

4. Standards on treatment of life sentence and long-term prisoners, rozdział 4 w: European Best Practice of Restorative Justice in Criminal Procedure. Conference Publication, Budapest 2010

5. Literatura z zakresu “What Works?” oraz “Offending Programs”

6. J. Ardley, Preparation for release of lifesentenced Prisoners at hm prison Sudbury: A critical evaluation, with particular emphasis on Risk assessment, Internet Journal of Criminology 2005

7. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

8. Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000

Efekty uczenia się:

Studenci

1. znają i opisują instytucję więzienia (aspekt prawny, kryminologiczny, psychologiczny, socjologiczny)

2. identyfikują i wymieniają prawa i wolności człowieka dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności oraz międzynarodowe standardy postępowania z więźniami w szczególności dożywotnimi

3. znają odrębności wykonania kdpw i potrafią dyskutować na temat potrzeby niuansowania oddziaływań wobec tej kategorii więźniów

4. potrafią analizować i dokonywać syntezy przypisanego sobie przypadku więźnia dożywotniego

5. potrafią konstruować plan kdpw z uwzględnieniem wyników badań naukowych

6. potrafią opracowywać programy lub oddziaływania zaadresowane do więźniów dożywotnich

7. potrafią pracować zespołowo i patrzeć na problem z różnych perspektyw

8. rozwijają kompetencje komunikacyjne

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca ocena przygotowania studenta do zajęć i realizacji powierzonych mu zadań (badawczych, praktycznych związanych z opracowaniem programu dla więźniów dożywotnich)

2. obecność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.