Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1KSZ2z Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne cz. 2
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Kryminologia, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Uczestnicy kursu mają możliwość wysłuchania wystąpień prezentowanych przez teoretyków i praktyków reprezentujących wymienione wyżej dziedziny. Każdy wykład dotyka innego problemu badawczego – istotnego i interesującego z perspektywy kryminologii jako nauki interdyscyplinarnej.

Pełny opis:

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Z uwagi na powyższe, organizacja zajęć zakłada udział wielu prowadzących, którzy prezentują wystąpienia poświęcone określonym zagadnieniom – zarówno w aspekcie teoretycznym i praktycznym, uwzględniając aktualność danego problemu w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz wagę i znaczenie zagadnienia z punktu widzenia zainteresowań samej kryminologii. Uczestnicy kursu mają więc wyjątkową okazję poszerzenia wiedzy w odniesieniu do zagadnień i problemów badawczych istotnych w płaszczyźnie kryminologicznej. Jednocześnie – z uwagi na udział wielu prowadzących, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, studenci mają unikatową możliwość głębszego zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru samej kryminologii jako dyscypliny naukowej i jej podejścia badawczego.

Literatura:

Z uwagi na specyfikę zajęć i wynikającą z niej ich organizację, zakładającą udział wielu prowadzących reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz zmieniające się tematy wykładów, uczestnicy kursu otrzymują po każdym spotkaniu wskazówki dotyczące literatury przedmiotu oraz krótkie opracowanie przygotowane przez Autorkę/Autora danego wystąpienia z podsumowaniem prezentowanej problematyki.

Efekty uczenia się:

Student_ka:

1. Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania;

2. Potrafi prawidłowo wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych;

3. Rozumie znaczenie podejścia interdyscyplinarnego w kontekście współczesnych nurtów i kierunków rozwoju kryminologii;

4. Potrafi analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne związane z przestępczością w ujęciu interdyscyplinarnym;

5. Dostrzega wagę podejścia systemowego i interdyscyplinarnego w aspekcie zróżnicowanych kryminologicznie uwarunkowań zachowań i zjawisk przestępczych;

6. Wzmocni umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy z zakresu kryminologii, prawa i innych dyscyplin do oceniania złożonych zjawisk społecznych obejmujących problemy prawno-kryminologiczne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny:

- test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Woźniakowska-Fajst
Prowadzący grup: Andrzej Rzepliński, Katarzyna Witkowska-Rozpara, Dagmara Woźniakowska-Fajst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.