Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2MBSz Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

- Struktura procesu badawczego

- Techniki doboru zjawisk do badania

- Klasyfikacja technik zbierania materiałów

- Techniki opracowania materiałów

- Charakterystyka poszczególnych technik zbierania materiałów

Pełny opis:

- Struktura procesu badawczego

- Techniki doboru zjawisk do badania (próby losowe i nielosowe)

- Klasyfikacja technik zbierania materiałów oraz ilościowe i jakościowe techniki ich opracowania

- Wywiad kwestionariuszowy i techniki ankietowe (PGSS)

- Wywiady swobodne, zogniskowane wywiady grupowe

- Techniki obserwacyjne, obserwacja uczestnicząca

- Dokumenty urzędowe

- Ilościowe i jakościowe techniki analizy treści przekazów masowych

- Metoda biograficzna, wywiad narracyjny

- Etyczne i prawne problemy badań

Literatura:

- Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, PWN

- Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994, ŁTN

- Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008

- M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000

- Podręcznik ankietera, red. Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, IFiS PAN, Warszawa 2000

- Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak, Wyd. UW, W-wa 1989

- F. Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS PAN, Warszawa 2000

- K.Lutyńska, Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego, Ossolineum 1984

- Hasło: Obserwacja [w:] Encyklopedia Socjologii, Tom 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000

- A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć student powinien poznać rozmaite metody, techniki i typy analiz w takim stopniu, by w przyszłości mógł:

- Krytycznie korzystać z pracy innych badaczy;

- Projektować i realizować własne badania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.