Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-MPWd Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu objętego programem nauczania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu procesu grupowego, rodzajów grup, etapów pracy w grupie oraz ról grupowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do poznania zjawiska oporu i sposób radzenia z oporem. Ponadto student poznaje metody i techniki pracy z grupą. Przedmiot przygotowuje do poprawnego przygotowania i realizacji szkoleń. Zajęcia uświadamiają studentom jak ważne jest zdobywanie wiedzy i profesjonalnych umiejętności do pracy z grupą i potrzebę ich stałego rozwoju.

Literatura:

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., 2011, Ja I mój uczeń pracujemy aktywnie, przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce,

2. Corney M.S., Corney G., 2002, Grupy, metody grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa,

3. Gęca Leszek, Tańce integracyjne w pracy z grupą, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2010.

4. Kędzior-Niczyporuk Elżbieta (red.), Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2006.

5. Łaguna M., 2003, Szkolenia, Gdańsk,

6. Łaguna M., Fortuna P., 2015, Przygotowanie szkolenia, Sopot,

7. Paszkiewicz A., 2017, Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej, Warszawa,

8. Sawicka K., red., 2008, Socjoterapia, Warszawa

9. Szymańska Joanna, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015.

10. Urban M., 2015, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Gdańsk

11. Wasilak Anna, Noga Ewa, Stare i nowe zabawy podwórkowe, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2002.

12. Zaorska Zofia, Dodać życia do lat: materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup międzypokoleniowych, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Wiedza (K_W06; K_W10)

-ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów grup, ról grupowych, procesu grupowego, etapów pracy z grupą

- charakteryzuje zjawisko oporu w grupie i sposoby radzenia z oporem

Umiejętności (K_U07; K_U09)

- umie analizować zasadność stosowania różnych metod i technik w celu skutecznej i efektywnej pracy z grupą i zastosować je podczas zajęć.

- potrafi przy użyciu uporządkowanej wiedzy przedstawić etapy, zasady i metody przygotowania i realizacji zajęć grupowych

Kompetencje (K_K01; K_K04)

- ma świadomość znaczenia złożonej wiedzy i profesjonalnych umiejętności w pracy z grupą i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju

- jest gotów do postępowania zgodnie z zasadami etyki prowadzącego grupę

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane za pomocą aktywności podczas zajęć, opracowanego projektu oraz egzaminu pisemnego.

Sposób zaliczenia ćwiczeń:

obecność, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 25%

przygotowanie autorskiego programu pracy z grupą – 50%

przedstawienie autorskiego programu pracy z grupą i omówienie go z wykładowcą – 25%

Sposób zaliczenia wykładu:

Do egzaminu pisemnego, student zostanie dopuszczony po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń. Egzamin pisemny odbędzie się w formie testu.

Punktacja z egzaminu:

• 100-95 – ocena 5,0

• 94-84 – ocena 4,5

• 83-73 – ocena 4,0

• 72-62 – ocena 3,5

• 61- 52 – ocena 3,0

• 51 i niżej – ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska, Agnieszka Salamucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.