Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki badań w kryminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL12TBKspk Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Techniki badań w kryminologii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie prawa karnego, statystyki i kryminologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie konwersatorium studenci uczą się praktycznego wykorzystywania najpopularniejszych technik badawczych w naukach społecznych (wywiad kwestionariuszowy i swobodny, obserwacja, w tym uczestnicząca, eksperymenty - laboratoryjny, naturalny oraz quasi eksperyment, badanie dokumentów, w tym przede wszystkim akt prokuratorsko - sądowych, analiza danych wtórnych, case study, badania monograficzne) w empirycznych pracach o charakterze kryminologicznym. Przedmiotem konwersatorium są ponadto: rodzaje i dobór próby, sposoby konstrukcji narzędzi pomiaru oraz ich weryfikacji, prowadzenie badań w terenie oraz metody analizy i prezentacji uzyskanych rezultatów. W zależności od potrzeb zajęcia maja formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń praktycznych.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium studenci uczą się praktycznego wykorzystywania najpopularniejszych technik badawczych w naukach społecznych (wywiad kwestionariuszowy i swobodny, obserwacja, w tym uczestnicząca, eksperymenty - laboratoryjny, naturalny oraz quasi eksperyment, badanie dokumentów, w tym przede wszystkim akt prokuratorsko - sądowych, analiza danych wtórnych, case study, badania monograficzne) w empirycznych pracach o charakterze kryminologicznym. Przedmiotem konwersatorium są ponadto: rodzaje i dobór próby, sposoby konstrukcji narzędzi pomiaru oraz ich weryfikacji, prowadzenie badań w terenie oraz metody analizy i prezentacji uzyskanych rezultatów. W zależności od potrzeb zajęcia maja formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń praktycznych.

Literatura:

1. Earl Babbe, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

2. Andrzej Siemaszko, Zachowania dewiacyjne młodzieży. Rozmiary - struktura - uwarunkowania, Warszawa 1997 (as to self ? report methodology)

3. Andrzej Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Warszawa 2001 (as to victimization study methodology)

4. Selected articles on methodology from following journals: ?Archiwum kryminologii?, ?Studia Socjologiczne?, ?Kultura i Społeczeństwa?, ?Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne

Efekty uczenia się:

Wiedza: na temat różnych badań w kryminologii, ich dopasowania do badanego problemu i ich projektowania, zaliczenie egzaminu

Umiejętności: zastosowania różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości.

Kompetencje: świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności: Aktywność i obecność na zajęciach

Kompetencje: aktywność na zajęciach, praca zespołowa nad zadaniami badawczymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.