Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL13PUE Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Specjalizacja prawno-kryminologiczna, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe
Tryb prowadzenia: w sali
Skrócony opis:

Przedmiot wykładu: zagadnienia kontrolowania przestępczości w państwach UE oraz na poziomie UE ( współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości).

Pełny opis:

W czasie zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

1. Przestępczość w państwach UE na podstawie statystyk kryminalnych i badan wiktymizacyjnych.

2. Reakcja formalna i nieformalna wobec zjawisk dewiacyjnych i przestępczości - współcześnie: kary kryminalne , formy reakcji nieformalnej.

3. Kara śmierci i jej zniesienie w Europie.

4. Stosowanie kar kryminalnych w państwach UE: rodzaje, proporcje w stosowaniu kar, wskaźniki prizonizacji, wyjaśnienie różnic pomiędzy politykami karnymi państw.

5. Kara pozbawienia wolności: rodzaje, zasady wykonywania wg. Europejskich Reguł Więziennych.

6. Kary ograniczające wolność. Stosowanie środków probacyjnych.

7. Kary majątkowe.

8. Zapobieganie przestępczości jako instrument kontrolowania zachowań przestępnych w społeczeństwach.

9. Modele sprawiedliwości karnej i ich realizacja – dawniej i współcześnie w Europie.

10. Zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych społeczeństwach; współpraca państw UE w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

11. Obraz przestępczości w społeczeństwach UE: ocena jej rozmiarów, polityzacja problemu i lęk przed przestępczością.

Literatura:

Bartula P., Kara śmierci, powracający dylemat, wyd. Arcana, 2007,

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, wyd. Info-Trade 1999,

Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, wyd. Uniw. Gdańskiego 2007;

Efekty kształcenia:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia: polityka kontrolowania przestępczości, kara kryminalna, rodzaje kar, cele kary, dyrektywy wymiaru kary, zapobieganie przestępczości.

2. Znają regulacje prawne UE w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

3. Potrafią porównać polityki karne państw UE.

4. Umieją wyjaśnić różnice w stosowaniu kar kryminalnych wobec sprawców przestępstw pomiędzy państwami UE.

5. Umieją wyjaśnić procesy kształtowania się polityk karnych – historycznie i współcześnie.

6. Umieją przedstawić obraz przestępczości w społeczeństwie, lęk przed przestępczością, polityzację problemu.

7. Potrafi identyfikować dylematy istotne z punktu widzenia aksjologii przy rozważaniu kwestii europejskiej polityki wobec przestępczości.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (w trakcie)

Okres: 2017-02-18 - 2017-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Bojańczyk
Prowadzący grup: Antoni Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.