Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia instytucji totalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL13SITspk Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia instytucji totalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Zajęcie mają charakter pogłębionej analizy tej specyficznej instytucji i są silnie osadzone w myśleniu socjologicznym.

Socjologia instytucji totalnej to przedmiot, który łączy wiedzę kryminologiczną o więzieniu z jego społeczną analizą. Zajęcia są poświęcone problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; "drugie życie" w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji.

Pełny opis:

Punktem wyjścia do rozważań jest refleksja o pochodzeniu więzienia, zarówno w sensie historycznym, jak i filozoficznym. Oprócz tego studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; „drugie życie” w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji i towarzyszące mu procesy społeczne; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji, granice eksperymentu penitencjarnego.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.Historyczne i filozoficzne korzenie więzienia

2.Ewolucja od więzienia represyjnego do rehabilitacyjnego

3.Społeczna treść kary pozbawienia wolności

4.Podstawy wiedzy o organizacji

5.Więzienie jako instytucja totalna

6.Więzienie jako instytucja społeczna

7.System społeczny więzienia

8.Prizonizacja i jej skutki

9.Władza i władza w warunkach więziennych

10.Podkultura więzienna – jaka jest

11.Podkultura więzienna – próba wyjaśnienia genezy

12.Podkultura więzienna – współczesne przemiany

13.Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

14.Zjawiska patologiczne w więzieniu, przemoc samo-agresja, przestępczość

15.Bunt więzienny jako specyficzna forma protestu

16.Religia w więzieniu

17.Personel więzienny

18.Artystyczne i nieartystyczne formy ekspresji w warunkach więziennych

19.Źródła zła w warunkach izolacji

20.Granice eksperymentu penitencjarnego

Literatura:

1. M. Foucault, Nadzorować i karać, r. IV pt. Więzienie ,

2. E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: J. Szacki (red.) Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1974,

3. Sł. Przybyliński, Podkultura więzienna, Kraków 2005, Impuls,

4. Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza: egzamin pisemny – test

Umiejętności: przygotowanie wystąpienia na zajęcia lub na zajęcia terenowe w zakładzie karnym

Kompetencje społeczne: aktywny udział w seminarium terenowym w zakładzie karnym, umiejętność pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: egzamin pisemny – test

Umiejętności: przygotowanie wystąpienia na zajęcia lub na zajęcia terenowe w zakładzie karnym

Kompetencje społeczne: aktywny udział w seminarium terenowym w zakładzie karnym, umiejętność pracy w grupie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.