Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia instytucji totalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL13SITspk Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia instytucji totalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Specjalizacja prawno-kryminologiczna, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe
Tryb prowadzenia: w sali
Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Zajęcie mają charakter pogłębionej analizy tej specyficznej instytucji i są silnie osadzone w myśleniu socjologicznym.

Socjologia instytucji totalnej to przedmiot, który łączy wiedzę kryminologiczną o więzieniu z jego społeczną analizą. Zajęcia są poświęcone problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; "drugie życie" w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji.

Pełny opis:

Punktem wyjścia do rozważań jest refleksja o pochodzeniu więzienia, zarówno w sensie historycznym, jak i filozoficznym. Oprócz tego studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; „drugie życie” w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji i towarzyszące mu procesy społeczne; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji, granice eksperymentu penitencjarnego.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.Historyczne i filozoficzne korzenie więzienia

2.Ewolucja od więzienia represyjnego do rehabilitacyjnego

3.Społeczna treść kary pozbawienia wolności

4.Podstawy wiedzy o organizacji

5.Więzienie jako instytucja totalna

6.Więzienie jako instytucja społeczna

7.System społeczny więzienia

8.Prizonizacja i jej skutki

9.Władza i władza w warunkach więziennych

10.Podkultura więzienna – jaka jest

11.Podkultura więzienna – próba wyjaśnienia genezy

12.Podkultura więzienna – współczesne przemiany

13.Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

14.Zjawiska patologiczne w więzieniu, przemoc samo-agresja, przestępczość

15.Bunt więzienny jako specyficzna forma protestu

16.Religia w więzieniu

17.Personel więzienny

18.Artystyczne i nieartystyczne formy ekspresji w warunkach więziennych

19.Źródła zła w warunkach izolacji

20.Granice eksperymentu penitencjarnego

Literatura:

1. M. Foucault, Nadzorować i karać, r. IV pt. Więzienie ,

2. E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: J. Szacki (red.) Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1974,

3. Sł. Przybyliński, Podkultura więzienna, Kraków 2005, Impuls,

4. Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993.

Efekty kształcenia:

Wiedza: egzamin pisemny – test

Umiejętności: przygotowanie wystąpienia na zajęcia lub na zajęcia terenowe w zakładzie karnym

Kompetencje społeczne: aktywny udział w seminarium terenowym w zakładzie karnym, umiejętność pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: egzamin pisemny – test

Umiejętności: przygotowanie wystąpienia na zajęcia lub na zajęcia terenowe w zakładzie karnym

Kompetencje społeczne: aktywny udział w seminarium terenowym w zakładzie karnym, umiejętność pracy w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lasocik
Prowadzący grup: Zbigniew Lasocik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.