Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe prawa i wolności człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL1PPC12 Kod Erasmus / ISCED: 10.5 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawowe prawa i wolności człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot i istota praw człowieka, prawo praw człowieka - ujęcie historyczne, systemy współczesne prawa praw człowieka, katalog praw praw człowieka, systemy ochrony praw człowieka, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, znaczenie praw człowieka we współczesnym świecie

Pełny opis:

Czym są prawa człowieka - pojawienie się koncepcje, definicje, rozwój i źródła.

Demokracja i prawa człowieka, państwo prawne i prawa człowieka.

Podstawowe zasady praw człowieka.

Prawa człowieka a suwerenność władzy państwowej.

Prawa i wolności podstawowe- prawo do życia, wolność od tortur,okrutnego,nieludzkiego i poniżającego postępowania albo karania, prawo do wolności osobistej i do bezpieczeństwa.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego

Prawo do prywatności i do życia rodzinnego,prawo do ochrony własności prywatnej, prawo do nauki

Wolność myśli,sumienia i religii,wolność słowa, wolność pokojowych zgromadzeń oraz stowarzyszeń

Prawa człowieka w wieku biotechnologii

Granice praw

Krajowe i międzynarodowe instrumenty realizacji i ochrony praw człowieka

Zwalczanie bezkarności poważnych naruszeń praw człowieka

Literatura:

B.Gronowska, T.Jasudowicz,C.Mik:Prawa Człowieka, dokumenty międzynarodowe,najnowsze wydanie,J.Hołda, Z.Hołda, i inni:Prawa Człowieka, Zakamycze 2004r., M.A.Nowicki:Wokół Konwencji Europejskiej, najnowsze wydanie, M.A.Nowicki: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Efekty uczenia się:

zrozumienie istoty praw i wolności człowieka; poznanie – także w uwzględnieniem wyroków sądów, treści podstawowych praw osobistych, politycznych oraz społecznych; poznanie instrumentów ochrony tych praw; roli praw człowieka w kształtowaniu świata - w kontekście polskim, europejskim oraz uniwersalnym

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność na wykładach; 2) esej (objętość do 13 tys. znaków, w języku polskim lub angielskim) nt. danego prawa lub wolności we wskazanym państwie (np. prawo do prywatności w Kanadzie) w poprzednich 18 miesiącach (czyli lipiec 2012-grudzien 2013) w świetle raportów organizacji międzynarodowych (np. ONZ), raportów krajowych (np. ombudsman) oraz organizacji pozarządowych (np. Human Rights Watch); 3) egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.