Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologiczne i aksjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00SAKZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologiczne i aksjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zainteresowań jest analiza istniejących od połowy lat pięćdziesiątych do czasów obecnych nieformalnych zjawisk młodzieżowych i ich miejsce w kulturze .

Pełny opis:

Przedmiotem zainteresowań jest analiza pojęć: pokolenie, młodzież, kultura, kultura formalna, nieformalna, kultura popularna, subkultura, kontrkultura, kultura alternatywna, a także analiza wzajemnych związków pomiędzy przemianami społecznymi a różnymi obszarami działalności młodzieżowej. Analiza ta obejmuje procesy i zjawiska zachodzące w tzw. kulturze młodzieżowej od początku lat pięćdziesiątych do chwili obecnej.

Program zajęć:

1. Młodzież i juwentologia - propozycja systematyzacji pojęć.

2. Pokolenia: jak powstają, czym są i czym się od siebie różnią?

3. Kultura młodzieżowa, kultura dominująca i inne kultury.

4. Subkultura młodzieżowa. Różnicująca indywidualność a przynależność do subkultury.

5. Moda – różnicująca indywidualność a przynależność do grupy.

6. "Znów na chodniku piętrzył się stos naszych wysłużonych walizek; czekała nas jeszcze dalsza droga. Ale co tam, droga to życie" (Jack Kerouac, W drodze): beat generation.

7. Rewolucja młodzieżowa lat 60. Bunty studenckie oraz przemiany społeczno-obyczajowe.

8. "Peace, Love and Happiness"? Co dziś zostało z Woodstocku?

9. Czy kolor sznurówek ma znaczenie? Punki, skinheadzi, metale.

10. "Mam manię, to ciągłe słów kompletowanie, tak było, jest i tak zostanie" (Paktofonika, Priorytety): kultura hip-hopowa w słowie i obrazie.

11. Modyfikacje ciała – praca na cielesności a praca na tożsamości.

12. "Zalajkuj posta na moim news feedzie" – wpływ nowych technologii na kulturę młodzieżową oraz relacje intymne.

13. Grywalizacja w kulturze młodzieżowej (RPG, LARP, gry w przestrzeni miejskiej).

14. Co dziś „propsuje” młodzież cz. 1 – współczesny obraz kultury młodzieżowej na świecie. Glokalizacja w kulturze młodzieżowej.

15. Co dziś „propsuje” młodzież cz. 2 – współczesny obraz kultury młodzieżowej w Polsce.

Literatura:

Barrow Steve, Dalton Peter, Reggae, Rough Guide Ltd, London, 2001;

Belz Carl - The Story of Rock, Oxford University Press, Oxford 1972 - fragmenty;

Brach - Czaina Jolanta - Etos nowej sztuki, Warszawa 1984 - fragmenty;

Brach - Czaina Jolanta - Odkrywanie -adaptacja - ekspresja, "Studia filozof." nr 8(261)1987 - fragmenty tekstu;

Dziamski G., Awangarda w perspektywie postmodernizmu, Poznań 1996 - fragmenty;

Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.

Frith Simon - The Socjology of Rock, Constable, London 1978;

Hebdige Dick, Subculture:The Meaning of Style, London 1979;

Huizinga Johan - Homo Ludens. Zabawa jako żródło kultury, Czytelnik, Warszawa,1985 - fragmenty;

Jawłowska Aldona, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975;

Kaplan E. Ann, Rocking around The Clock, London 1987;

Melosik Zbyszko, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń-Poznań 1995 - fragmenty;

Muggleton David, Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004.

Siwak Wojciech - Estetyka rocka, Semper, Warszawa,1993;

Wertenstein-Żuławski Jerzy - To tylko rock'n'roll, Wyd. ZAKR, Warszawa 1990;

Wertenstein -Żuławski Jerzy, Rykowski Zbigniew (red) Wybrane zagadnienia spontanicznej kultury młodzieżowej w Polsce, Instytut Kultury, Warszawa,1986 - fragmenty;

Zeidler - Janiszewska A., Sztuka i estetyka po awangardzie, a filozofia postmodernistyczna, Warszawa 1994 - fragmenty.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat istniejących od połowy lat pięćdziesiątych do czasów obecnych nieformalnych zjawisk młodzieżowych i ich miejsca w kulturze .

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa

Praktyki zawodowe:

Możliwość odbycia praktyk w Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.