Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Płeć w teoriach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01-PTS Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Płeć w teoriach społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu prezentację i poddanie analitycznej interpretacji zagadnienia płci w wybranych klasycznych i współczesnych teoriach społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu prezentację i poddanie analitycznej interpretacji zagadnienia płci w wybranych klasycznych i współczesnych

teoriach społecznych.

Pełny opis:

Konwersatorium służy prezentacji i omówieniu oraz analitycznej interpretacji sposobów rozumienia zagadnienia płci w wybranych

klasycznych i współczesnych teoriach społecznych. W ramach zajęć przedstawione są wybrane podejścia do tematu płci obecne w

społecznej filozofii starożytnej, europejskiej myśli oświeceniowej, teoriach socjologicznych XIX i XX wieku, w tym w przełomowych

publikacjach teorii feministycznych.

Literatura:

Lektury:

1. Raewyn Connell, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, PWN, Warszawa 2013, s. 9-60.

2. Platon, Państwo, księga V, przeł. W. Witwicki, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa 1948, t. I, s. 235-294 (punkty 449-480).

3. Jan Jakub Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, księga V, przeł. E. Zieliński, Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1955, s. 219-299, oraz

Olimpia de Gouges, Deklaracja praw kobiety i obywatelki, przeł. Agata Araszkiewicz, Biuletyn OŚKi 2000 (11). Dostępne pod: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/fe0021gouges.pdf

4. Mary Wollstonecraft, Wołanie o prawa kobiety, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2011, s. 238-288.

5. Fryderyk Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa: w związku z badaniami Lewisa H. Morgana, przeł. R. Panasiuk, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1979, s. 30-103.

6. John Stuart Mill, Poddaństwo kobiet, w: O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, przeł. G. Czernicki, M. Chyżyńska, Znak, Kraków 1995, s. 285-312, 321-361.

7. Talcott Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 103-125.

8. Simone de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 171-228, 737-782.

9. Pierre Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 7-67.

10. Silvia Federici, Kapitał a płeć, w: Praktyka Teoretyczna, 3(25)/2017. Dostępne: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2017_3_7

11. Dorothy Smith, Poznawanie społeczeństwa od wewnątrz: kobiecy punkt widzenia, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. II, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania i in., Scholar, Warszawa 2006, s. 1182-1184 oraz Donna Haraway, Manifest cyborgów i pęknięte tożsamości, przeł. S. Królak i E. Majewska, w: Współczesne teorie socjologiczne, op. cit., t. 2, s. 1197-1205.

12. Patricia Hill Collins, Czarna myśl feministyczna w macierzy dominacji, w: Współczesne teorie socjologiczne, op. cit., s. 1185-1196, oraz

Kimberlé Crenshaw, „Pilna potrzeba intersekcjonalności” (nagranie), TEDWomen 2016, Dostępne: https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=pl#t-181762

13. Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 43-95, 255-263, oraz

„Paris is burning” (film), reż. Jennie Livingston (1991).

14. Jack Halberstam, Przedziwna sztuka porażki, przeł. M. Denderski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, fragmenty.

Efekty uczenia się:

Student prezentuje podstawowe ujęcia problematyki płci w wybranych klasycznych i współczesnych teoriach społecznych.

Student krytycznie omawia, analizuje i interpretuje poszczególne ujęcia teoretyczne zagadnienia płci.

Dyskutowanie na forum publicznym pozwala studentowi na ćwiczenie umiejętności prezentacji i obrony własnych założeń analitycznych w konfrontacji z różnorodnością opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia dydaktyczne - 30

Przygotowanie się do zajęć: czytanie lektur i analiza, przygotowanie referatów - 30

Przygotowanie się do zaliczenia - 30

Łączny nakład pracy studenta w godz. - 90

Kryteria oceniania:

- ocena ciągła (obecność na zajęciach, przygotowanie się do zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowanie referatu)

- zaliczenie na ocenę na podstawie merytorycznej aktywności na zajęciach i przygotowanego referatu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rawłuszko, Zuzanna Rokita
Prowadzący grup: Marta Rawłuszko, Zuzanna Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.