Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia prawa i wielość kultur prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10APiWKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia prawa i wielość kultur prawnych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekaz wiedzy na temat kulturowych uwarunkowań norm i kultur prawnych, zróżnicowania i wielości kultur prawnych oraz konfliktów między nimi.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy dyscypliny antropologii prawa oraz dostarcza elementarnych wiadomości o różnych kulturach prawnych. Przedmiot wprowadza w historie badań antropologiczno-prawnych i ich rozwój w ostatnich dziesięcioleciach, poprzez prezentację przykładowych monografii zagadnienia (Malinowski, Hoebel, Gluckman, Pospisil, Sally Falk Moore) charakterystycznych dla poszczególnych etapów.

W części drugiej przedstawione zostają podstawowe kultury prawne ludzkości (m.in. chińska, islamu, common law i prawo cywilne, prawo afrykańskie, prawo zwyczajowe chłopów ukraińskich).

Teoria prawa L. Petrażyckiego jest potraktowana jako scalające obie części.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy dyscypliny antropologii prawa oraz dostarcza elementarnych wiadomości o różnych kulturach prawnych. Wykład przybliża również praktykę komparatystyki prawnej oraz kwestie pluralizmu prawnego.

Przedmiot obejmuje dwie części tematyczne. Pierwsza to wprowadzenie w historię badań antropologiczno-prawnych i przedstawienie ich historii w ostatnich dziesięcioleciach. Służy temu prezentacja przykładowych monografii zagadnienia lub znaczących ujęć teoretycznych antropologicznych badań prawnych takich autorów, jak np. Bronisław Malinowski, E. Adamson Hoebel, Max Gluckman, Leopold Pospiszil czy Sally Falk Moore. Wybrane ujęcia służą również prezentacji zmian w podejściu do zagadnień prawa I sposobów jego badania w poszczególnych etapach rozwoju dyscypliny.

W części drugiej przedstawione zostają przykładowe podstawowe kultury prawne ludzkości (m.in. chińska, islamu, common law i prawo cywilne, prawo afrykańskie, prawo zwyczajowe). Zróżnicowane przykłady kultur prawnych prezentują również odmienne wzorce funkcjonowania pluralizmu prawnego.

Teoria prawa Leona Petrażyckiego jest potraktowana jako scalające obie części.

Literatura:

Wybrana literatura:

Pospisil Leopold, Anthropology of Law, 1971

Hoebel E. Adamson, The Cheyenne Way

Holleman J. F., Trouble Cases and Trouble-Less Cases..., 1973

Goddard Michael, The Snake-Bone Case: Law, Custom and Justice in Papua New Guinea Court, "Oceanie", 1996

Korzec M., Nomokracja w ChRL [w:] Karin Tomala (red), Chiny – Przemiana Państwa i Społeczeństwa w okresie reform 1978 – 2000, Warszawa 2001

Kowarska A., Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, IEiAK UW, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Warszawa 2005

Kurczewski J., Prawo prymitywne, Warszawa1973

Kurczewski J., Ścieżki emancypacji, rozdz. Prawem i lewem, Warszawa 2009

Tokarczyk R., Kultury prawne, Lublin 2002

Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, T. 1 i 2, PWN, Warszawa 1959

Witkowski R., Wprowadzenie do prawa Islamu, Warszawa 2009

Stępień Michał, Spór konstytucjonalistów z legistami, 2013

Nakamura Hajime, Systemy myślenia ludów Wschodu, 2005

Malinowski Bronisław, Zwyczaj i zbrodnia

Bohannan Paul, The Differing Realms of Law, 1965

Efekty uczenia się:

Student potrafi wskazać i uzasadnić różne zakresy prawa ujmowane w teorii antropologicznej.

Student wymienia i opisuje poszczególne kultury prawne.

Student dokonuje analiz porównawczych kultur prawnych (komparatystyka prawna).

Student umie zidentyfikować obszar prawa w danej społeczności / kulturze.

Student rozpoznaje wieloaspektowość nakładających się na siebie porządków prawnych (oficjalnego, zwyczajowego, religijnego i in.).

Student wyodrębnia zróżnicowane porządki prawne: prawo religijne, zwyczajowe, intuicyjne i in.).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (obecność)

15 godzin przygotowania do zajęć: pisanie pracy opartej na badaniach własnych

Egzamin pisemny

30 godzin kontaktowych

15 godzin przygotowania do egzaminu

15 godzin przygotowania do zajęć: pisanie pracy opartej na badaniach własnych

20 godzin przygotowania do zajęć – czytanie i analiza lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Herman, Jacek Kurczewski
Prowadzący grup: Jacek Kurczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.