Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gender w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10GWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gender w mediach
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje genderowe analizy przekazów medialnych wykorzystując teorie analizy dyskursu oraz intereskcjonalne podejście do promowanych ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz grup mniejszościowych.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone będzie wizerunkom kobiet, mężczyzn oraz grup mniejszościowych w różnych przekazach medialnych, sposobom ich kreowania, stereotypom dotyczącym płci oraz próbom ich przełamywania. Na zajęciach analizowane będą przekazy medialne pod kątem ich dyskursywnego znaczenia oraz nakładania i zazębiania różnych kategorii społecznych, wzmacniające dyskryminację grup i jednostek. Badając przekazy medialne i teksty im poświęcone studenci będą próbowali odtworzyć kulturowe konstrukcje płci, relacji między płciami, skrypty kobiecości i męskości, kreowanie wizerunku osób LGBTQIA + oraz grup mniejszościowych funkcjonujące w naszej kulturze oraz utrwalane przez przekazy medialne. W centrum zainteresowania znajdą się nie tylko wzorce dominujące, ale też pojawiające się nowe konstrukty gender nienormatywnego i sposoby ich tworzenia. Na zajęciach studenci i studentki poznają techniki i mechanizmy analizy genderowej, które pozwolą im stworzyć własne projekty badawcze. Wśród poruszonych tematów znajdą się między innymi: krytyczna analiza dyskursu, męski i kobiecy sport, obraz niepełnosprawności w kulturze popularnej, genderowy wymiar reklam, sprawiedliwość reprodukcyjna w przekazach medialnych, dyskurs dotyczący przemocy oraz konstrukty nieheteronormatywności.

Literatura:

 Arcimowicz Krzysztof, Aleksander Wasiak-Radoszewski, Katarzyna Dębska, 2014, Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003-2013, w: Studia socjologiczne, tom 4 (215).

 Connell R., 2013, Przedmowa oraz Kwestia płci, w: Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-32.

 Czyżewski Marek, 2013, Teorie dyskursu i dyskurs teorii, w: Kultura i społeczeństwo, nr 2.

 Czyżewski Marek, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski (red.), 2010, Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 Czyżewski Marek, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.), 2010, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 Dunin Kinga, 2010, Granice dyskursu publicznego. Telewizyjny talk-show z udziałem lesbijek, w: Czyżewski Marek, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.), 2010, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 Giddens Anthony, 2007, Płeć kulturowa i seksualność, w: Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 126-156.

 Kleim Naomi, 2000, Funkujący patriarchat, w: No logo, Warszawa: Świat literacki, s. 125-143.

 Kościańska Agnieszka, 2012, „Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX wieku do dziś, w: Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, tom 1 (16).

 Krasucka Karolina, 2014, Gender, w: Monika Rudaś Grodzka i in., Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca

 Krzyżanowska Natalia, 2013, (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej, w: Przegląd socjologii jakościowej, tom IX, nr 1.

 Łaciak Beata, 2016, Aborcja w polskich serialach. Tabuizacja i poprawność polityczna, Instytut Spraw Publicznych

 Mazur Zuzanna, Natalia Organista, Zbigniew Dziubiński, 2018, Konstruowanie kobiecości i męskości w sporcie na przykładzie języka sportowych przekazów prasowych w „Gazecie Wyborczej”, w: Studia Socjologiczne, tom 1 (228).

 Nacher Anna, 2008, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Nowak Samuel, 2014, Medioznawstwo, w: Monika Rudaś Grodzka i in., Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

 Pamuła Natalia, Szarota Magdalena, Marta Usiekniewicz, 2018, Nic o nas bez nas, w: Studia de Cultura 10 (1), Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, s. 4-12

 Renzetti Claire R., Daniel J. Curran, 2005, Studia and płcią kulturową: przegląd stanu wiedzy oraz Język i mass media: znaczące płaszczyzny komunikacji, w: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7-46 oraz s. 193-233.

 Sahaj Tamosz, 2013, Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa

 Struck-Peregończyk Monika, 2013, Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu - zarys zjawiska [w:] Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” nr 4(8)

 Wodak Ruth, Michał Kryżanowski (red.), 2011, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Łośgraf.

Efekty uczenia się:

• zna podstawowe założenia teorii gender studies i potrafi je wykorzystać przy tworzeniu analizy medialnej

• umie scharakteryzować oraz zastosować w badaniach dotyczących przekazów medialnych perspektywę genderową oraz analizę dyskursu

• poddaje krytyce prezentowane ujęcia teoretyczne, wskazuje mocne i słabe strony określonych koncepcji

• opisuje różnice i zmiany w opinii społecznej oraz w wiedzy eksperckiej na temat gender w perspektywie intersekcjonalnej w różnego rodzaju przekazach medialnych

• wyjaśnia reguły oddziaływania mediów na społecznie konstruowane rzeczywistości oraz relacje władzy i zależności

• dyskutuje na tematy związane z gender, argumentując własne tezy

• zachowuje otwartość w tworzeniu projektów badawczych dotyczących współczesnych mediów

Metody i kryteria oceniania:

• 30 godzin kontaktowych

• 15 godzin przygotowania do zajęć – czytanie lektur

• 15 godzin pracy grupowej nad projektem

Ocena ciągła – obecność, przygotowanie do zajęć, aktywność

Zaliczenie przedmiotu odbywa się przez stworzenie w grupach projektu na wybrany temat dotyczący poruszanej na zajęciach problematyki. Obowiązuje on wszystkich studentów. Projekt musi wcześniej zostać skonsultowany z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fuszara, Zuzanna Rokita
Prowadzący grup: Małgorzata Fuszara, Zuzanna Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.