Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca w organizacjach pozarządowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10POPZ Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca w organizacjach pozarządowych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe mające za zadanie przybliżenie podstawowych zasad i przećwiczenie umiejętności potrzebnych w pracy w NGO. Zajęcia obejmują trzy moduły: praca nad projektem, public relatations oraz ocena projektu, dotacje, prawo w organizacjach pozarządowych.

Pełny opis:

zajęcia prowadzone są w trybie warsztatu. Mają za zadanie przybliżenie podstawowych zasad i przećwiczenie umiejętności potrzebnych w pracy w NGO. Zajęcia obejmują trzy moduły, podczas których nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne, potrzebne do pełnienia różnych funkcji w NGO. Poszczególne moduły są prowadzone przez osoby mające praktyczne doświadczenia w tego typu działaniach: praca nad projektem, public relatations; ocena projektu, dotacje, prawo w organizacjach pozarządowych.

Literatura:

1. Zarządzanie projektem "Pakiet szkoleniowy nr 3, rozdz. 3, projekt krok po kroku, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Młodzież, 2002; 2. Sekutowicz K, Kozłowska K., Wejcman Z., Planowanie i pisanie projektów z elementami planowanie strategicznego, BORIS, Warszawa 2001; Pieńkowska D., Public relations w organizacjach pozarządowych, BORIS, Warszawa 2001. 3. Dolecka-Siemieniako J., Migoń A., Promocja w organizacji pozarządowej, FRDL Program Dialog, Białystok 1996; 4. Wniosek o przyznanie dotacji składany na postawie rządowego programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Efekty uczenia się:

• Rozumie znaczenie podstawowych pojęć, w tym organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, fundacja, organizacja pożytku publicznego, pożytek publiczny, darowizna, fundraising, wolontariat, wolontariusz, zlecanie zadań publicznych

• Wymienia kluczowe sfery, w których działają organizacje pozarządowe w Polsce

• Wymienia kluczowe akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce

• Wyjaśnia zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

• Rozumie mechanizmy prowadzenia konsultacji społecznych

• Przedstawia możliwe sposoby finansowania organizacji pozarządowych

• Analizuje zagrożenia wynikające z braku dywersyfikacji źródeł finansowania

• Przedstawia najistotniejsze rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce

• Współpracuje z pozostałymi członkami zespołu (umiejętność pracy w grupie)

• Analizuje aktualne problemy organizacji pozarządowych w Polsce

• Zna metody i techniki, w tym pozyskiwania danych właściwe dla socjologii i nauk pokrewnych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne, w tym organizacje pozarządowe oraz procesy zachodzące w nich i między nimi

• Ma wiedzę o procesach zamian struktur i instytucji społecznych, w tym organizacji pozarządowych i o sposobach ich badań

• Wykorzystuje zdobytą wiedze dla rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy i działalności społecznej socjologa

• Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i innych źródeł.

• Posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów i zjawisk społecznych

• Potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć

Metody i kryteria oceniania:

Najważniejszą formą weryfikacji i oceniania osiągniętych przez Studenta efektów uczenia się jest aktywność w zajęciach oraz przygotowanie prezentacji wybranej organizacji pozarządowej lub pracy pisemnej o objętości 6-8 stron znormalizowanego maszynopisu na temat ustalony i zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia.

Student powinien wykazać się umiejętnościami przedstawionymi w rubryce „efekty uczenia się”. Oznacza to znajomość szczegółowych zagadnień dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach (łącznie na czterech godzinach zajęć).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.