Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologiczne i aksjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10SAKZ Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologiczne i aksjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zainteresowań jest analiza nieformalnych zjawisk młodzieżowych i ich miejsce w kulturze. Omówione zostaną wybrane przejawy kultury młodzieżowej od 2. połowy XX wieku aż do czasów obecnych.

Pełny opis:

Przedmiotem zainteresowań jest analiza pojęć: młodzież, pokolenie, kultura, kultura formalna, nieformalna, kultura popularna, subkultura, kontrkultura, kultura alternatywna, a także analiza wzajemnych związków pomiędzy przemianami społecznymi a różnymi obszarami działalności artystycznej. Analiza ta obejmuje wybrane procesy i zjawiska zachodzące w tzw. kulturze młodzieżowej od początku lat pięćdziesiątych do chwili obecnej (takie jak np. wpływ nowych technologii na kulturę czy też kultury młodzieżowe).

Literatura:

Barrow Steve, Dalton Peter, Reggae, Rough Guide Ltd, London, 2001;

Belz Carl - The Story of Rock, Oxford University Press, Oxford 1972 - fragmenty;

Brach - Czaina Jolanta - Etos nowej sztuki, Warszawa 1984 - fragmenty;

Brach - Czaina Jolanta - Odkrywanie -adaptacja - ekspresja, "Studia filozof." nr 8(261)1987 - fragmenty tekstu;

Dziamski G., Awangarda w perspektywie postmodernizmu, Poznań 1996 - fragmenty;

Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.

Frith Simon - The Socjology of Rock, Constable, London 1978;

Hebdige Dick, Subculture:The Meaning of Style, London 1979;

Huizinga Johan - Homo Ludens. Zabawa jako żródło kultury, Czytelnik, Warszawa,1985 - fragmenty;

Jawłowska Aldona, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975;

Kaplan E. Ann, Rocking around The Clock, London 1987;

Melosik Zbyszko, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń-Poznań 1995 - fragmenty;

Muggleton David, Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004.

Siwak Wojciech - Estetyka rocka, Semper, Warszawa,1993;

Wertenstein-Żuławski Jerzy - To tylko rock'n'roll, Wyd. ZAKR, Warszawa 1990;

Wertenstein -Żuławski Jerzy, Rykowski Zbigniew (red) Wybrane zagadnienia spontanicznej kultury młodzieżowej w Polsce, Instytut Kultury, Warszawa,1986 - fragmenty;

Zeidler - Janiszewska A., Sztuka i estetyka po awangardzie, a filozofia postmodernistyczna, Warszawa 1994 - fragmenty.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć powinni:

- uzyskać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu współczesnej kultury młodzieżowej;

- potrafić posługiwać się teoriami i pojęciami do samodzielnej interpretacji zjawisk kulturowych z obszaru kultury młodzieżowej;

- potrafić łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Kietlińska
Prowadzący grup: Bogna Kietlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.