Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia moralności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11SMOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia moralności
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zarys historii socjologii moralności. Uwagi o pojęciu moralności. Orientacje moralne z socjologicznego punktu widzenia. Różne rodzaje norm moralnych. Rola norm i wartości moralnych jako czynników integracji społecznej. Standardy moralne w społecznościach, które doświadczyły sytuacji zagrożenia. Wybrane problemy empirycznych badań nad moralnością.

Pełny opis:

Historia socjologii moralności. Maria Ossowska wybitna polska socjolog moralności. Pojęcie “moralności” – trudności definicyjner. Orientacje moralne z socjologicznego punktu widzenia. Pięć typów orientacji moralnych; orientacja prospołeczna, orientacja godnościowa, orientacja wzajemnościowa, orientacja tabuistyczna, orietnacja teocentryczna. Różne rodzaje norm moralnych: normy strzegące naszego biologicznego istnienia, normy moralne broniące godności, normy moralne broniące niezależności, normy moralne broniące prywatności, normy moralne służące potrzebie zaufania, normy moralne strzegące sprawiedliwości. Rola moralnych norm i wartości w harmonizowaniu stosunków międzyludzkich oraz ich rola jako czynników integracji społecznej. Moralne standardy w społecznościach, które doświadczyły sytuacji zagrożenia (powodzie, wojny itp.); rozważenie problemu między innymi w kontekście sytuacji starożytnego Izraela i standardów moralnych Starego Testamentu. Wybrane problemy i trudności w empirycznych badaniach nad moralnością.

Literatura:

Maria Ossowska:

• „Socjologia Moralności”, Warszawa 1969, Część I, II oraz z Aneksu:

• „O pewnych przemianach etyki walki”.

• „Moralność mieszczańska”, rozdz. III.

• „Normy moralne, próba systematyzacji”, rozdz. II, III, IV.

Jan Józef Lipski:

• „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy”, w: Otwarta Rzeczpospolita, 2011.

Krzysztof Kiciński:

• „Moralność”, hasło z encyklopedii socjologicznej, 1998 r.

• „Socjologia moralności” - skrypt, red. K. Kiciński, Warszawa 1984, rozdz.: „Marii Ossowskiej socjologia moralności”; Hanna Świda: „George’a Gurvitcha koncepcja socjologii moralności”.

• „Orientacje moralne - próba typologii” Warszawa 1998, rozdz.: „Ogólne problemy związane z definiowaniem moralności”.

• „Świadomość moralna Polaków – główne tendencje”, w: „Kręgi integracji i rodzaje tożsamości”, Warszawa 2005.

• Sumienie jako instancja moralna w świetle teorii i badań, w: „W poszukiwaniu sensu. O religii moralności i społeczeństwie”, J. Baniak (red.), Kraków 2010.

Ija Lazari-Pawłowska:

• Ija Lazari-Pawłowska: „Pryncypializm i sytuacjonizm w etyce”, „Studia filozoficzne” nr 7(152) , 1978 r. lub zamiennie:

Zygmunt Bauman: „Dwa szkice o moralności ponowoczesnej”, Warszawa 1994.

Hanna Świda–Ziemba:

• „Permisywizm moralny – a postawy polskiej młodzieży”, w: „Kondycja moralna społeczeństwa polskiego”. Kraków 2002.

• „Kryzys normatywnego fundamentu ładu społecznego”, w: „O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea”, W. Pawlik, E Zakrzewska-Manterys (red.), Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2008.

Janusz Mariański:

• „Religijność w społeczeństwie polskim w perspektywie zsekularyzowanej Europy”, w: „Kręgi integracji i rodzaje tożsamości”, Warszawa 2005.

Wojciech Pawlik:

• „Kultura bez grzechu, wstydu i winy”, w: „Grzech. Studium z socjologii moralności”, Kraków 2007.

Lektura dodatkowa: Janusz Mariański: „Socjologia moralności” 2006, (podręcznik).

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

- znają historię socjologii moralności i podstawowe i potrafią wymienić najważniejsze problemy badane w ramach tej dyscypliny.

- potrafi zinterpretować wyniki badań empirycznych i wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących moralności.

- potrafią definiować zjawiska moralne i dzięki temu odróżniać np. normy moralne od norm prawnych lub obyczajowych.

- Potrafią wyjaśnić związki zachodzące pomiędzy religią a moralnością.

- Potrafią zinterpretować wpływ różnych form sytuacji zagrożenia na kształtujące się w grupie standardy moralne zachodzące

- Potrafią wyjaśnić różnicę pomiędzy socjologią moralności, jako dyscypliną deskryptywną, a etyką jako dyscypliną normatywną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego, który sprawdza umiejętność zinterpretowania i opisania problemów sformułowanych przez egzaminującego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pawlik
Prowadzący grup: Wojciech Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.