Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMMGR: Badania społeczeństwa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SEMMGR-BSP-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: SEMMGR: Badania społeczeństwa polskiego
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zakłada się zainteresowanie problematyką ruchów społecznych zarówno w płaszczyźnie teoretycznej, jak empirycznej

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Krótki opis treści przedmiotu

Seminarium magisterskie Zakładu Metodologii prowadzone będzie przez dr hab. Mirosławę Grabowską i dr hab. Krzysztofa Kosełę, natomiast magisterium pisać będzie można u wszystkich pracowników Zakładu, także u dr Agnieszki Jasiewicz-Betkiewicz, dr Michała Łuczewskiego i dr Sylwii Urbańskiej.

Prowadzone są magisteria o bardzo różnorodnej problematyce: od metodologii przez socjologię religii, polityki, ruchów społecznych, kultury, społeczności lokalnych… Mogą to być zarówno prace teoretyczne, jak empiryczne, oparte na danych ilościowych lub jakościowych, zastanych (pomagamy w dostępie do zbiorów) lub samodzielnie wytworzonych.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego Zakładu Metodologii prowadzone są magisteria o bardzo różnorodnej problematyce: od metodologii przez socjologię religii, polityki, ruchów społecznych, kultury, społeczności lokalnych… Są to zarówno prace teoretyczne, jak empiryczne, oparte na danych ilościowych lub jakościowych, zastanych (pomagamy w dostępie do zbiorów) lub samodzielnie wytworzonych.

Proponowaliśmy i proponujemy następujące problematyki szczegółowe:

dr hab. Mirosława Grabowska – partie polityczne; religijność społeczeństwa polskiego; problemy badań sondażowych.

dr hab. Krzysztof Koseła – socjologia religii; socjologia młodzieży; socjologia edukacji.

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz – socjologia polityki; polityka lokalna; społeczności lokalne.

dr Michał Łuczewski – socjologia ruchów społecznych; socjologia pamięci; socjologia religii.

dr Sylwia Urbańska – socjologia migracji; socjologia rodziny; socjologia wsi.

Akceptowane są także – po indywidualnych konsultacjach – tematy sformułowane samodzielnie przez studentów.

Uczestnikom seminarium pomagamy w:

- opracowaniu konspektu pracy magisterskiej;

- opracowaniu projektu badania empirycznego (jeśli praca ma charakter samodzielnie realizowanego badania);

- dopracowaniu teoretycznego aspektu pracy magisterskiej i

- opracowaniu bibliografii.

A w dalszej kolejności (zwykle już na II roku) w interpretacji zebranych danych.

Oczekujemy aktywnego uczestniczenia w seminarium, które polegać będzie na prezentowaniu postępów pracy własnej, recenzowaniu prac pozostałych uczestników seminarium oraz uczestniczeniu w dyskusjach podczas spotkań.

Literatura:

Literatura

Nie ma jednej wspólnej listy lektur dla wszystkich uczestników seminarium. Dobór literatury zależy od tematu poszczególnych rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będzie:

- aktywne uczestniczenie w seminarium;

- opracowanie konspektu pracy magisterskiej;

- opracowaniu bibliografii;

- opracowaniu projektu badania empirycznego (jeśli praca ma charakter samodzielnie realizowanego badania).

II i III semestr (18 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (60h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania pracy dyplomowej (łącznie z indywidualnymi konsultacjami) - 90h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Grabowska, Krzysztof Koseła
Prowadzący grup: Mirosława Grabowska, Krzysztof Koseła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.