Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-13ABSIS-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - filologia polska, studia zaoczne 1-go i 2-go stopnia
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych pojęć i zagadnień socjologii, oraz jej historycznego rozwoju.

Pełny opis:

Wykład dotyczy podstawowych pojęć i zagadnień socjologii, oraz jej historycznego rozwoju.

Tematy wykładów:

1) Socjologia jako dyscyplina naukowa.

2) Jednostka w społeczeństwie.

3) Interakcje społeczne.

4) Socjalizacja.

5) Kontrola społeczna.

6) Zmiana społeczna.

7) Socjologiczne koncepcje narodu.

8) Państwo i organizacja biurokratyczna.

9) Struktura społeczna.

10) Kultura zaufania.

Literatura:

Literatura:

Anthony Giddens – Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2004.

Anthony Giddens – Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie, tłum. J. Gilewicz, Poznań 1998.

Barbara Szacka – Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Jerzy Szacki – Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

Piotr Sztompka – Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Efektem zajęć powinno być przyswojenie przez studentów podstawowych informacji na temat dróg rozwoju refleksji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem socjologii jako dyscypliny naukowej. Student powinien także rozumieć podstawowe procesy zachodzące zarówno w sferze psychologii społecznej (relacji jednostka-społeczeństwo), jak te, o charakterze makrospołecznym. Powinien on również wykazać się znajomością najważniejszych pojęć socjologicznych, jak np. interakcja, socjalizacja, kontrola społeczna, a także umieć analizować procesy społeczne zachodzące we współczesnym świecie w kontekście poznanych teorii socjologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na wykładzie oraz napisanie krótkiego eseju (3-5 stron) dotyczącego wybranego i uzgodnionego z prowadzącym zagadnienia socjologicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tyszka
Prowadzący grup: Krzysztof Tyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.