Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia dialogu międzyreligijnego – wielość perspektyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-FDM20-S-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia dialogu międzyreligijnego – wielość perspektyw
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie fenomenem religijności, orientację w nauczaniu chociaż jednej religii i znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz umiejętność sprawnego czytania po angielsku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Dużo uwagi poświęcimy dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, w który zaangażowani są obaj prowadzący. W czasie zajęć będą referowane i dyskutowane eseje zawarte w „The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue” (pod red. Catherine Cornille, 2013). Omówimy zarówno podejście tematyczne (np. historia, warunki dialogu, dialog monastyczny, kobiety w dialogu międzyreligijnym), jak i poszczególne przypadki spotkań dwustronnych (np. dialog chrześcijańsko-islamski, żydowsko-buddyjski, a nawet mormońsko-ewangelikalny). Powyższe analizy będą poprzedzone tekstem Lindy Trinkhaus Zagzebski „Problem religijnej różnorodności”, w: tejże autorki, „Wprowadzenie historyczne do filozofii religii”, WAM, Kraków 2012.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Choć jest kontynuacją seminarium z lat wcześniejszych, nie zakłada znajomości konkretnych tekstów, a tylko zainteresowanie fenomenem religijności, orientację w nauczaniu chociaż jednej religii i znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz umiejętność czytania po angielsku. Dużo uwagi poświęcimy dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, w który zaangażowani są obaj prowadzący. Poważny dialog międzyreligijny jest w dużej mierze owocem wysiłków podejmowanych po Drugiej Wojnie Światowej, choć ma oczywiście prekursorów. Rozważenie wielu dwustronnych dialogów międzyreligijnych umożliwi poznanie otwartych interpretacji wielu tradycji religijnych. Książka, która będzie podstawą tegorocznego seminarium, „The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue” (pod red. Catherine Cornille, 2013), zawiera uogólnienie doświadczeń wielu spotkań. Wśród jej autorów są znani pionierzy i analitycy dialogu, np. Leonard Swidler i Paul Knitter. Różnorodność rozpatrywanych przypadków daje materiał do filozoficznej refleksji nad religiami, ich wzajemnym stosunkiem, a także rolą i przyszłością religii we współczesnym świecie. Powyższe analizy będą poprzedzone tekstem Lindy Trinkhaus Zagzebski „Problem religijnej różnorodności”, w: tejże autorki, „Wprowadzenie historyczne do filozofii religii”, WAM, Kraków 2012.

Program:

1/ Linda Trinkhaus Zagzebski „Problem religijnej różnorodności”, w: tejże autorki, „Wprowadzenie historyczne do filozofii religii”, WAM, Kraków 2012.

2/ The History of Inter-Religious Dialogue

3/ Conditions for Inter-Religious Dialogue

4/ Monastic Inter-Religious Dialogue

5/ Comparative Theology and Inter-Religious Dialogue

6/ Scriptural Reasoning as Inter-Religious Dialogue

7/ Inter-Religious Worship

8/ Art and Inter-Religious Dialogue

9/ Inter-Religious Dialogue and Interstitial Theology

10/ Inter-Religious Dialogue and Social Action

11/ Inter-Religious Dialogue and Peacebuilding

12/ Women in Inter-Religious Dialogue

13/ Buddhist–Hindu Dialogue

14/ Jewish–Christian Dialogue

15/ Jewish–Muslim Dialogue

16/ Christian–Muslim Dialogue

17/ Shinto–Buddhist Dialogue

18/ Muslim–Hindu Dialogue

19/ Christian–Confucian Dialogue

20 Dialogue between Islam and African Religions

21/ Hindu–Christian Dialogue

22/ Native American Spirituality and Christianity

23/ Islam and Buddhism

24/ Christian–Buddhist Dialogue

25/ Buddhist–Jewish Relations

26/ Hindu–Jewish Encounters

27/ The Implicit Dialogue of Confucian Muslims

28/ A Confucian–Jewish Dialogue

29/ The Mormon–Evangelical Dialogue

Literatura:

Poza książką „The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue” (pod red. Catherine Cornille, 2013) następujące pozycje mogą służyć jako literatura pomocnicza:

Martin Buber, „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych”, PAX Warszawa 1992.

James L. Heft, Reuven Firestone, Omid Safi (eds), “Learned Ignorance. Intellectual humility among Jews, Christians, and Muslims”, New York: Oxford University Press, 2011.

Raimundo Panikkar, „Religie świata w dialogu”, PAX 1986 (oryg. 1978).

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Osiągnięcie szerokiej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie filozofii dialogu międzyreligijnego;

Achieving broad knowledge of the main directions of development and the most important new achievements in the field of philosophy of interreligious dialogue;

Nabyte umiejętności:

Umiejętność samodzielnej interpretacji tekstu, komentowania i konfrontowania tez pochodzących z różnych tradycji religijnych

The ability to independently interpret the text, commenting and confronting theses from various religious traditions

Nabyte kompetencje społeczne:

Znajomość zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

Knowledge of the scope of knowledge and skills possessed, understanding of the need for continuous training and professional development;

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia seminarium uczestnicy będą zobowiązani czytać omawiane teksty, uczestniczyć w dyskusji, wygłosić referat lub koreferat, a ponadto napisać krótką pracę semestralną w każdym semestrze.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krajewski, Marek Nowak
Prowadzący grup: Stanisław Krajewski, Marek Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.