Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-FUM18-M Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs Logiki I

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami i teoriami współczesnej filozofii umysłu i filozofii psychologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami i teoriami współczesnej filozofii umysłu i filozofii psychologii. W trakcie zajęć omówione zostaną (między innymi) następujące zagadnienia:

1] Internalizm i eksternalizm w filozofii umysłu,

2] Pojęcia psychologii potocznej,

3] Zagadnienie intencjonalności [kryteria wyodrębniania stanów intencjonalnych, zagadnienie treści]

4] Zagadnienie świadomości fenomenalnej [argument z wiedzy, argumenty modalne]

5] Przyczynowość umysłowa

6] Funkcjonalizm

Literatura:

Davidson, D.,(1970), “Mental Events”,

Kim, J., 1992, “Multiple Realization and the Metaphysics of Reduction”,

Putnam, H., (1967). “The Nature of Mental States”,

Lewis, D., (1972). “Psychophysical and Theoretical Identifications”,

Dennett, D. (1978). “Intentional Systems”

Searle, J. (1983), Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge, Cambridge University Press

Stich, S. (1983) From Folk Psychology to Cognitive Science, the Case Against Belief

Goldman, A.I., (2006), Simulating Minds: The Philosophy, Psychology, and Neuroscience of Mindreading

Knowles J., (2002) Is Folk Psychology Different?

Churchland, P. M., (1981), “Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes,”

Fodor, J. A., (1978). “Propositional Attitudes”

Burge, T., (1979), “Individualism and the Mental,”

Clark, A., Chalmers, D., (1998), “The Extended Mind,”

Armstrong, D.M., 2002, A Materialist Theory of the Mind, Taylor & Francis

Chalmers, D.J., 1996, The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory, Oxford University Press

Kim, J., 2000, Mind in a Physical World. An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation, Cambridge, Mass.: MIT Press

Ryle, G., 2000, The Concept of Mind, University of Chicago Press

Heil, J., 2004, Philosophy of Mind, Second Edition, London: Routledge.

Efekty uczenia się:

Wiedza

· ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w ramach współczesnej filozofii umysłu

· zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla współczesnej filozofii umysłu

Umiejętność

· rozpoznaje związek filozofii umysłu z innymi dziedzinami filozofii: etyką, ontologią oraz epistemologią

· potrafi zwięźle przedstawić problem na piśmie wraz z argumentacją na rzecz jego rozwiązania

· przytacza główne tezy czytanych tekstów i potrafi krytycznie odnieść się do zawartej w nich argumentacji

· czyta i interpretuje tekst filozoficzny

Kompetencje społeczne

· potrafi w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje poglądy grupie

· potrafi wysłuchać osobę o odmiennych poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej przekonań

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie końcowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.