Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-FUM19-F Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety z listy zamkniętej IF
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy logiki i semiotyki, powinien znać angielski, przynajmniej biernie, w stopniu umożliwiającym lekturę filozoficznych tekstów anglojęzycznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami i teoriami współczesnej filozofii umysłu i filozofii psychologii. W trakcie zajęć omówione zostaną (między innymi) następujące zagadnienia:

1] Zagadnienie świadomości fenomenalnej [argument z wiedzy, argumenty modalne]

2] Zagadnienie intencjonalności [kryteria wyodrębniania stanów intencjonalnych, zagadnienie treści, koncepcje intencjonalności]

3] Pojęcia psychologii potocznej i eliminatywizm

4] Internalizm i eksternalizm w filozofii umysłu

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami i teoriami współczesnej filozofii umysłu i filozofii psychologii. W trakcie zajęć omówione zostaną (między innymi) następujące zagadnienia:

1] Zagadnienie świadomości fenomenalnej [argument z wiedzy, argumenty modalne]

2] Zagadnienie intencjonalności [kryteria wyodrębniania stanów intencjonalnych, zagadnienie treści, koncepcje intencjonalności]

3] Pojęcia psychologii potocznej i eliminatywizm

4] Internalizm i eksternalizm w filozofii umysłu

Literatura:

Intencjonalność:

Chisholm R. (1957) Perceiving. Rozdział 11: Intentional Inexistence

Chrudzimski A. Intencjonalność [w:] Przewodnik po kognitywistyce, Wydawnictwo WAM

Dennett, D. (1971). “Intentional Systems”, The Journal of Philosophy, Vol. 68, No. 4

Searle, J. (1983), Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge, Cambridge University Press, rozdział 1: The Nature of Intentional States

Psychologia potoczna, eliminatywizm:

Churchland, P. M., (1981), “Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes,” The Journal of

Philosophy, Vol. 78, No. 2

Fodor 1992 A Theory of Content and Other Essays (chap. 1: Fodor's Guide to Mental Representation: The Intelligent Auntie's Vade-Mecum), przekład polski (Jak grać w reprezentacje umysłowe?): w Chlewiński (red.) Modele umysłu, PWN

Stich 1983 From Folk Psychology to Cognitive Science (rozdziały: 1-5)

Argument z wiedzy:

Jackson F. (1982) Epiphenomenal qualia, Philosophical Quarterly 32: 127–136.

Jackson F. (1986) What Mary didn't know? Journal of Philosophy 83: 291–295.

Stoljar D. & Nagasawa Y. (2004) Introduction (w: There is something about Mary: essays on phenomenal consciousness and Frank Jackson's knowledge argument, 2004)

Treść, eksternalizam, internalizm:

Burge Individualism and the Mental

Stalnaker On What's in the Head

Dennett Evolution, Error and Intentionality (chap. 8: Evolution, Error, and Intentionality)

Grabarczyk Directival Theory of Meaning Resurrected

Żegleń Treść i reprezentacje umysłowe, [w:] Przewodnik po filozofii umysłu (red. Miłkowski, Poczobut)

Clark Magic Words. How Language Augments Human Computation

Clark, Chalmers The Extended Mind

Metafizyka umysłu:

Poczobut Relacje psychofizyczne, [w:] Przewodnik po filozofii umysłu (red. Miłkowski, Poczobut)

Kripke Identyczność a konieczność, przeł. T. Szubka, [w:] T. SZUBKA (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin: TN KUL 1995, s. 95-126

Chalmers Świadomy umysł, rozdziały I-IV (do „Dualizm naturalistyczny” [włącznie])

Chalmers, D (2008) „Świadomość i jej miejsce w naturze”, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.),

Analityczna metafizyka umysłu, s. 442–494

Kim Umysł w świecie fizycznym, całość

Iwanicki M. (2012) Dualizm psychofizyczny, w: Miłkowski, Poczobut (red.) Przewodnik po filozofii

umysłu, Wydawnictwo WAM

Benovsky Dual-aspect monism

Efekty uczenia się:

Wiedza

· ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w ramach współczesnej filozofii umysłu

· zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla współczesnej filozofii umysłu

Umiejętności:

· rozpoznaje związek filozofii umysłu z innymi dziedzinami filozofii: etyką, ontologią oraz epistemologią

· potrafi zwięźle przedstawić problem na piśmie wraz z argumentacją na rzecz jego rozwiązania

· przytacza główne tezy czytanych tekstów i potrafi krytycznie odnieść się do zawartej w nich argumentacji

· czyta i interpretuje tekst filozoficzny

Kompetencje społeczne

· potrafi w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje poglądy grupie

· potrafi wysłuchać osobę o odmiennych poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej przekonań

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pisemny egzamin końcowy, warunkiem możliwości podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

Ćwiczenia: obecność, aktywny udział oraz średnia ocen z pisemnych komentarzy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Amadeusz Just, Natalia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.