Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-HF2-DON-ZK Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne
Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje dzieje filozofii w Europie od renesansu do II połowy XIX w. W centrum rozważań znajdują się problemy zarówno filozofii teoretycznej (metafizyki i teorii poznania), rozważane na tle nowożytnej nauki (matematyki i nauk przyrodniczych). Drugim centralnym elementem wykładu będą kwestie związane z filozofią praktyczną (etyką, filozofią społeczną).

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje dzieje filozofii w Europie od renesansu do II połowy XIX w. W centrum rozważań znajdują się problemy filozofii teoretycznej (metafizyki i teorii poznania), w szczególności w kontekście filozoficznych uwarunkowań rewolucji naukowej. Drugim centralnym elementem wykładu będą kwestie związane z filozofią praktyczną (etyką, filozofią społeczną) i ich powiazania z nowożytną metafizyką. Poruszymy także problem historycznej wyjątkowości nowożytności, przedstawimy jej próby zrozumienia samej siebie oraz wewnętrzne i zewnętrzne krytyki.

Sylabus ćwiczeń - zob. podstrona grupy ćwiczeniowej

Literatura:

Podręczniki:

F. Copleston, Historia filozofii, wiele wydań, odpowiednie fragmenty z 9 tomów;

Ernst von Aster, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1969

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, 3 tomy, wiele wydań, odpowiednie fragmenty;

J. Migasiński, Filozofia nowożytna.Postacie/Idee/Problemy, Wyd. Stentor 2011;

Literatura uzupełniająca:

A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej;

B. Cohen, The Birth of a New Physics;

A. Koyré, Od zamkniętego świaantoine liltta do nieskończonego wszechświata;

G. Galilei, Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i Kopernikowym;

F. Alquié, Kartezjusz;

J. Attali, Pascal;

B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel: obietnice szczęścia i nieuchronność zła

J. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650–1750

L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy;

Y. Yovel, Spinoza and other Heretics;

J. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics;

P. Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII w.;

B. Russell A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz;

B. Mates, The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language;

M.J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego I Kanta;

M. Poręba, Możliwość rozumu

P.F. Strawson, The Bounds of Sense. An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason;

M. Heidegger, Kant a problem metafizyki;

W. Sellars, Science and Metaphysics. Variations on Kantian Themes;

O. Höffe, Immanuel Kant;

H.E. Allison, Kant’s Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense;

Ch. Taylor, Hegel;

M.J. Siemek, Hegel i filozofia;

J. Nowotniak – Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności

Étienne Balibar, Filozofia Marksa

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza: 1) student zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, 2) zna idee i argumenty wybranych nowożytnych autorów filozoficznych na podstawie wykładu i samodzielnej lektury ich pism;

Nabyte umiejętności: 1) student zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, 2) zna idee i argumenty wybranych nowożytnych autorów filozoficznych na podstawie wykładu i samodzielnej lektury ich pism;

Nabyte kompetencje społeczne: 1) student ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego i refleksji filozoficznej dla kształtowania się więzi społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący tematykę wykładu i ćwiczeń.

Zasady zaliczenia ćwiczeń - zob. podstrona grupy ćwiczeniowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Poręba
Prowadzący grup: Bartosz Działoszyński, Maria Ebner, Michał Kozłowski, Tomasz Płomiński, Marcin Poręba, Tomasz Wiśniewski, Maciej Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kozłowski, Tomasz Wiśniewski
Prowadzący grup: Bartosz Działoszyński, Tomasz Jativa, Jan Kosiński-Gortych, Michał Kozłowski, Wojciech Kozyra, Alexandre Uchan, Tomasz Wiśniewski, Karolina Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.